Jubileusz 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców

Już 22 kwietnia 2023 r. odbędzie się Jubileusz 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu! To wyjątkowe wydarzenie to nie tylko okazja do uczczenia wszystkich lat działalności organizacji, ale także atrakcyjne wydarzenie kulturalne – wieczór uświetni koncert zespołu Tre Voci – „My Way”.

Organizując Jubileusz 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy stwarzają okazję nie tylko do integracji środowiska dolnośląskiego biznesu, ale także do podsumowania minionych 30 lat działalności Związku oraz co ważniejsze – do wyznaczenia planów i celów działania na kolejne lata.

Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz przedstawicieli lokalnego biznesu, reprezentantów firm zrzeszonych oraz niezrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Bilety na koncert Tre Voci są już w sprzedaży: https://www.bilety24.pl/koncert/1125-tre-voci-od-ennio-morricone-do-queen-87672?id=473136

Dolnośląscy Pracodawcy od 30 lat wspierają przedsiębiorczość i przedsiębiorców.

Zrzeszenie skupia blisko 180 firm z regionu, co daje mu status jednego z najliczniejszych związków pracodawców na Dolnym Śląsku. Zaufanie, jakim obdarzyli ich przedsiębiorcy, to efekt m.in. budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego roli w społeczeństwie, integrowania środowiska, interwencji w sprawach istotnych dla  członków – bezpośrednio bądź za pośrednictwem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele Dolnośląskich Pracodawców czy skuteczności w wykorzystaniu uprawnień, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce.

Związek z powodzeniem współpracuje również z administracją publiczną. Obrany jest wspólny kierunek działania i realizowany ten sam cel, jakim jest stymulowanie przedsiębiorczości i usuwanie barier w jej rozwoju. Jako regionalny związek zrzeszony w Konfederacji Lewiatan Zrzeszenie realnie działają oraz wpływają także na zmiany legislacyjne dotyczące pracodawców w całej Polsce.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Dolnośląskich Pracodawców: Tutaj.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski – Pan Jarosław Obremski, Prezydent Legnicy – Tadeusz Krzakowski oraz Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk

MaJa

Powiązane artykuły