KAWKA rusza w Świdnicy

Miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotacji i pożyczki na realizację programu KAWKA cz. II. Przy ul. Łącznej i Siennej trwają już prace nad budową magistrali ciepłowniczej, która ma doprowadzać ciepło aż do Śródmieścia. Pierwsze przyłączenia będą wykonane już w tym roku.

Program przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Świdnicy mieście i ograniczenia szkodliwych, rakotwórczych substancji pochodzących z palenisk opalanych paliwem stałym.

Już niebawem na stronie Urzędu Miejskiego w Świdnicy pojawią się druki wniosków o udzielenie dotacji celowej wraz ze wzorem uchwały wspólnoty mieszkaniowej, która ubiegać się będzie o przyznanie środków na wymianę ogrzewania z paliwa stałego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Pierwszym krokiem wspólnot mieszkaniowych jest więc podjęcie uchwały według przygotowanego przez miasto szablonu i złożenie jej wraz z wnioskiem. Natomiast właściciele lokali użytkowych powinni wypełnić wniosek o pomoc de minimis z odpowiednim oświadczeniem, których wzory również będą do pobrania na stronie.

Opracowany przez miasto sposób realizacji przedsięwzięcia pozwala na zwolnienie dotacji z opodatkowania podatkiem dochodowym, zatem jedynym kosztem jaki poniesie właściciel lokalu będzie symboliczne 100 zł oraz dodatkowe 100 zł od wspólnoty mieszkaniowej za wykonane prace w części wspólnej budynku.

Właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie zdecydowali się na wzięcie udziału w programie, cały czas mają szansę otrzymać środki finansowe na wymianę ogrzewania poprzez złożenie wniosków w określonym terminie. Więcej informacji na stronie um.swidnica.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy w pokoju 313 oraz pod nr tel. 74 856 28 80.

(BaPu)

Powiązane artykuły