Kiedy skarbówka dzwoni?

– Hallo, tu urząd skarbowy – od teraz taką informację w słuchawce telefonicznej może usłyszeć każdy przedsiębiorca.

Może przyprawić o palpitacje?

Ale spokojnie. Taki rodzaj kontaktu fiskusa z podatnikiem możliwy jest tylko w sytuacjach wymagających formalnych uzupełnień. Kiedy – wyjaśnia INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe.

Ministerstwo Finansów opublikowało „Standardy dotyczące wyjaśnień i wezwań”, które zakładają ujednolicenie działań w jednostkach administracji podatkowej, dotyczących wykorzystania kontaktu telefonicznego z podatnikiem, a w określonych przypadkach również wezwań pisemnych. Zgodnie z opublikowanym dokumentem, organy podatkowe będą w pierwszej kolejności telefonicznie wyjaśniać lub wzywać podatnika do wyjaśnień, m. in. w sytuacjach, gdy:

– brakuje deklaracji lub korekty deklaracji

– występują braki formalne wniosku lub odwołania np. brak podpisu, pełnomocnictwa

– trzeba uściślić posiadane przez urząd informacje lub żądania podatnika

– konieczne jest uzupełnienie danych wynikających ze złożonych w ramach postępowania podatkowego dokumentów

– nie został wskazany rachunkowy bankowy, na który ma być dokonany zwrot podatku VAT.

Organy podatkowe sporządzą notatkę służbową na podstawie dokonanych telefonicznie ustaleń z podatnikiem lub złożą adnotację w aktach sprawy.

Nadal, zgodnie z instrukcją, organy podatkowe będą kierować pisemne wezwanie, np. gdy określone czynności wymagają udziału strony lub innych osób, konieczne jest ustalenie okoliczności faktycznych lub prawnych służących rozstrzygnięciu sprawy albo nie ma reakcji podatnika na wcześniejsze wezwania telefoniczne.

„Standardy dotyczące wyjaśnień i wezwań” są dostępne pod adresem: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/12688111/20150204_stand_dotycza_wyjasn_wez.pdf.

(Pa)

Powiązane artykuły