Konkurs dla dolnośląskich gmin

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkurs Dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Dolnośląskiego (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie) w zakresie przygotowania, lub aktualizowania programów rewitalizacji.

– Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej – informuje Jarosław Perduta, rzecznik prasowy UMWD.

WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY: min. 50 000 PLN, maks. 300 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.

KWALIFIKOWALNOŚĆ: Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie  później niż do 31 grudnia 2016 r. (szczegółowe informacje w regulaminie konkursu).

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć, do dnia 30 listopada 2015 r., osobiście, wysłać pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu.

W związku z konkursem zorganizowane zostaną spotkania informacyjne.

 

Planowane terminy spotkań:

  • 16 listopada 2015 r., godz.10:00 – Jelenia Góra (Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27)
  • 17 listopada 2015 r., godz. 10:00 – Wałbrzych (Urząd Miejski w Wałbrzychu – Ratusz, pl. Magistracki 1, sala nr 26, II piętro)
  • 18 listopada 2015 r., godz. 10:00 – Legnica (Urząd Miasta Legnica, pl. Słowiański 8, sala nr 226, II piętro)
  • 20 listopada 2015 r., godz. 10:00 – Wrocław (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3, sala nr 122, I piętro)

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.rewitalizacja.dolnyslask.pl w zakładce Aktualności.

(MIRKA)

 

Powiązane artykuły