Kredytowy święty spokój

Ponad połowa Polaków (55,4%) deklaruje gotowość do ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych – wynika z badania przeprowadzonego przez AXA Partners we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii . To bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę, że zadłużamy się coraz chętniej.

Wciąż jednak pozostaje spora grupa osób (19,7%) sceptycznych wobec ubezpieczeń spłaty zobowiązań finansowych. W ocenie ekspertów AXA Partners odsetek ten powinien jednak systematycznie spadać. Pomimo dobrej koniunktury gospodarczej oraz coraz wyższych płac, rosną problemy ze spłatą zadłużenia. Na koniec 2018 r. 2,78 mln Polaków nie radziło sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Łączna wartość ich zaległych długów wyniosła 74 miliardy złotych, o 6,8 % więcej niż rok wcześniej .

Z danych AXA Partners wynika, że posiadanie jakiegokolwiek kredytu deklaruje blisko co drugi Polak (45%). Szukając dodatkowych środków najchętniej sięgamy po kredyt gotówkowy (32,5% wskazań) oraz kartę kredytowa (19,9%). Blisko 13% badanych deklaruje posiadanie kredytu odnawialnego (w rachunku bankowym), a co dziesiąty badany przyznaje się do posiadania kredytu hipotecznego.

Kredytowy święty spokój

Badanie przeprowadzone przez AXA Partners wykazało, że równolegle ze wzrostem zadłużenia Polaków rośnie ich gotowość do ubezpieczania nowych zobowiązań finansowych. Przeszło co drugi ankietowany (54,5%) deklaruje gotowość do wykupienia ubezpieczenia spłaty kolejnego kredytu, a co czwarta (25,8%) nie wyklucza takiej możliwości.

Główną sytuacją losową, na wypadek której Polacy chcieliby się ubezpieczyć, aby nie narażać siebie lub bliskich na długi, jest śmierć (49,7% wskazań). W drugiej kolejności ankietowani wskazywali poważne zachorowania oraz utratę pracy (odpowiednio 39,5% oraz 40,2%). Co ciekawe, obawa przed stratą zatrudnienia jest nadal bardzo silna, pomimo dobrej koniunktury na rynku pracy. Według danych GUS stopa bezrobocia w Polsce w lutym br. wyniosła 6,1% . Najmniej chętnie Polacy ubezpieczyliby swój kredyt od czasowej niezdolności do pracy (19,9%) oraz z powodu hospitalizacji (14,6%).

AnPl

Powiązane artykuły