Majowa misja gospodarcza do Iranu

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w Teheranie, Ambasadą Iranu w Polsce, Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą organizuje w terminie 4 – 8 maja  2016 r. misję gospodarczą sektora energetyczno-wydobywczego do Iranu.

Zniesienie sankcji gospodarczych w stosunku do Iranu zmienia całkowicie pozycję strategiczną tego kraju i stwarza nowe możliwości współpracy naszych przedsiębiorców z ich potencjalnymi partnerami.

Program misji przewiduje polsko-Irańskie Forum Biznesu w Teheranie, nawiązanie kontaktów i przeprowadzenie indywidualnych rozmów handlowych z przedstawicielami irańskich firm zainteresowanych wymianą handlową z przedsiębiorstwami z Polski. Ponadto udział w Międzynarodowych Targach Oil & Gas.

Udział w misji dedykowany jest przedsiębiorstwom zainteresowanym współpracą na tym rynku w ramach sektora energetyczno-wydobywczego oraz branż powiązanych, takich jak maszyny górnicze, technologie związane z efektywnością energetyczną, branża transportowa (lokomotywy, wagony, części samochodowe) oraz chemia budowlana i materiały budowlane.

Odrębny program spotkań przewidziany jest dla przedstawicieli branż perspektywicznych na rynku irańskim, a są to branża rolno-spożywcza, maszyny rolnicze oraz maszyny do przetwórstwa rolno-spożywczego, meble, sprzęt RTV, AGD, a także sprzęt medyczny i przemysł farmaceutyczny.

Iran jest krajem o jednym z największych potencjałów gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodu (PKB w 2014 r. – 402,8 mld dolarów, liczba ludności – 80,8 mln osób). Posiada znaczące zasoby mineralne: 4 pozycja na świecie w zasobach ropy naftowej, największe na świecie złoża gazu ziemnego – jego rezerwy są szacowane na 33,6 bln m3. Atutem Iranu jest również stabilny system prawny oraz sytuacja wewnętrzna.

W okresie przed zmianami politycznymi w Iranie firmy polskie były bardzo zaangażowane we współpracę na rynku irańskim. Tamtejsze towary, np. tekstylia, były do Europy sprowadzane przez nasz kraj; polskie firmy miały też duży wkład w rozwój przemysłu petrochemicznego i cukrowniczego.

Wymiana handlowa Polski z Iranem kształtuje się poniżej poziomu odpowiadającego potencjałowi obu państw. W ostatnich latach poziom polsko-irańskiej współpracy handlowej wynosił około 70 milionów dolarów rocznie. Biznesmeni mogli bowiem współpracować tylko w nielicznych sektorach, które nie były objęte sankcjami z powodu programu atomowego Teheranu.

W 2014 r. polski eksport do Iranu wyniósł 34,9 mln euro, import 22,4 mln euro. Obroty handlowe przekroczyły wartość 57 mln euro.

Szczegóły na temat misji na stronie www.kig.pl

(ANAG)

Powiązane artykuły