Miliony dla dolnośląskich firm na rozwój

Od poniedziałku, 9 września ruszył nabór zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem. Właśnie rozdysponowano ponad 31 mln zł, które trafią do Dolnoślązaków na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Szkolenia, kursy, inwestowanie w rozwój jest możliwe dzięki unijnym funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To kolejne działania w tym obszarze.

– Ponad 31,6 mln zł obecnie, to kolejne wsparcie, które ma sprawić, by dolnośląskie firmy, w szczególności te mikro, małe i średnie były konkurencyjne. Bez szkoleń, zmiany profilu działalności, czy też zwiększenia kwalifikacji nie ma przecież rozwoju. To sprawdzone działanie, bo właśnie zakończyła się poprzednia edycja projektu, w ramach którego przeznaczyliśmy 43,5 mln zł na wsparcie przedsiębiorczych Dolnoślązaków – wylicza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Podobnie jak w I edycji działania będzie prowadzić Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG. Pomoc ma trafić na teren całego województwa, dlatego w projekcie partnerami są: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki oraz Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG.

– Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację nawet 80 proc. kosztów usług związanych z rozwojem. A konkretne wsparcie dla firmy to 25 tys. zł. To doradztwo w zakresie rozwoju firmy lub przebranżowienia. Przedsiębiorcy będą mogli wysłać pracowników również na szkolenia i studia podyplomowe – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Mają w tym pomóc wysokiej jakości szkolenia, które będą realizowane przez podmioty z Bazy Usług Rozwojowych. BUR to taki portal wymiany informacji między dostawcami usług rozwojowych i przedsiębiorcami. Zawiera pełen zakres ofert od pojedynczych trenerów po największe agencje szkoleniowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie swojego rozwoju w wysokości od 50 do 80 proc. wartości usługi, z której skorzystają. Zainteresowani mogą się zgłaszać już od 9 września. Sam projekt potrwa do 2022 r.

Nowy konkurs – nowe rozwiązania

Rozszerzona została grupa osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowania.

– Do tej pory przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W ramach nowego projektu będą mogli przeszkolić również pracowników zatrudnionych na umowy agencyjne, umowy zlecenia lub dzieło – dodaje Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zmianie uległa także wysokość dofinansowania usług rozwojowych oraz pojawiły się nowe grupy firm, które mają możliwość otrzymania dofinansowania na większym niż dotychczas poziomie (standardowo jest to 50 proc.) m.in.:

  • z 70 proc. na 80 proc., gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
  • 80 proc., jeżeli firma prowadzi działalność w obszarze B+R,
  • 70 proc., gdy prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich, a także tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.

Do tej pory średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie mogła przekroczyć 25 000 zł. Teraz ten limit może wynieść nawet 50 000 zł, w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby uczestników. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł netto.

Kto może skorzystać?

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru województwa dolnośląskiego. Wszystkie usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska finansowane ze środków europejskich muszą być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Internetowa baza obejmuje rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych.

Działania zrealizowane w ramach BUR 2016-2019

43,5 mln zł to wartość projektu zatytułowanego „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Do końca lipca 2019 r. zawarto 2.242 umowy z przedsiębiorstwami o dofinansowanie usług rozwojowych na kwotę ponad 20,69 mln zł.

Umowy dotyczyły: 1.812 mikroprzedsiębiorstw, 311 małych przedsiębiorstw i 119 średnich przedsiębiorstw. Z usług skorzystały 7.034 osoby (4.060 kobiet, 2.974 mężczyzn). Wsparciem objęto 1.007 osób w wieku 50+, 2.072 osoby o niskich kwalifikacjach oraz 168 osób z niepełnosprawnościami.

Zrealizowano blisko 7.000 szkoleń, udzielono doradztwa dla prawie 100 osób i ponad 100 osób skorzystało ze studiów.

MaJa

Powiązane artykuły