Mintos liderem rynku europejskiego

Mintos, technologiczny startup z branży finansowej, który oferuje globalną platformę do inwestowania w pożyczki, zakończył 2019 rok znaczącymi wskaźnikami wzrostu – łączna kwota pożyczek finansowanych na platformie wzrosła prawie trzykrotnie, osiągając wartość 4,3 miliarda euro pod koniec roku. Platforma miała ponad 250 000 zarejestrowało inwestorów indywidualnych, którzy zarobili ogółem 70 milionów euro tytułem odsetek z inwestycji. Więcej w temacie zdradza – Martins Sulte, współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający Mintos.

Według danych Brismo, wiodącej brytyjskiej firmy zajmującej się badaniami rynku, całkowity wolumen sfinansowanych w Europie pożyczek na platformach inwestycyjnych wyniosła w 2019 roku 6,36 miliarda euro. Mintos, z pożyczkami w wysokości 2,58 miliarda euro sfinansowanymi na swojej platformie, odpowiada za 40% tej kwoty, stając się tym samym wiodącą platformą w Unii Europejskiej. Polska jest jednym ze znaczących krajów na Mintos, a liczba polskich inwestorów systematycznie rośnie. Obecnie z platformy korzysta blisko 14 tysięcy osób z Polski. Do tej pory polscy inwestorzy zainwestowali łącznie ponad 200 milionów euro. Średnia inwestycja dokonana przez inwestora z Polski wynosi 4 677 EUR.

 – Szybki rozwój Mintos pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze – klienci doceniają świadczoną przez nas usługę. Nadal pracujemy nad tym, aby pożyczki były ogólnie akceptowaną klasą aktywów, która jest łatwo dostępna dla każdego, kto chce zainwestować. Rozwoju naszej platformy dokonujemy przy minimalnych inwestycjach kapitałowych, ponieważ jesteśmy w stanie pokryć większość kosztów, nawet przy tak szybkim wzroście, z naszych przychodów. Do tej pory zebraliśmy jedynie 7 milionów euro na inwestycje i zbudowaliśmy firmę, której wartość, naszym zdaniem i na podstawie porównywalnych danych, może teraz przekraczać 100 milionów euro. W 2020 roku planujemy kontynuować inwestowanie w rozwój produktów i utrzymanie obecnego tempa wzrostu” – powiedział Martins Sulte, współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający Mintos.

Liczba inwestorów wybierających Mintos do inwestowania w pożyczki rośnie o prawie 20 000 inwestorów każdego miesiąca. Obecnie Mintos posiada 190 pracowników w czterech biurach w Europie – w Rydze, Berlinie, Warszawie i Wilnie.

AnPl

Powiązane artykuły