Najwyższa renta w regionie

Osoby ubezpieczone, które nie mogą pracować zawodowo z powodu złego stanu zdrowia lub całkowitej niezdolności do pracy mogą wystąpić do ZUS o wypłatę renty. Żeby to było możliwe, czyli żeby dostawać rentę z tytułu niezdolności do pracy – trzeba być nie tylko ubezpieczonym, ale spełnić także inne warunki takie jak np. określony staż pracy – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Przy ustalaniu wysokości renty występują dwa ograniczenia

 – Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty nie może być wyższy niż 250 proc., przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, które w 2019 roku jest prognozowane na 4765 zł. Ograniczeniu temu nie podlegają renty naliczane dla osób, u których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku lub choroby zawodowej – stąd biorą się niektóre bardzo wysokie kwoty rent – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

– Nie jest możliwe, po zastosowaniu ograniczenia do 250 proc., żeby renta, która została przyznana na podstawie ogólnego stanu zdrowia była tak wysoka jak ta w Pile (ponad 27 tys.), o której mogliśmy przeczytać w mediach – wyjaśnia Kowalska-Matis.

WROCŁAW

Najwyższa wypłacana we Wrocławskim Oddziale ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy to 5773,24 zł, którą na swoje konto dostaje, co miesiąc 63 letni mieszkaniec Wrocławia. Pan ma ponad 43 letni staż pracy i udokumentowane wysokie zarobki. Obecnie jest całkowicie niezdolny do pracy.

WAŁBRZYCH

Najwyższa wypłacana w Wałbrzyskim Oddziale ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy to 8610,82 zł. Dostaje ją były nauczyciel z 46 letnim stażem pracy i udokumentowanymi wysokimi zarobkami. Wysokość renty jest spowodowana tym, że została naliczona bez ustawowego ograniczenia do 250 proc. przeciętnego dochodu, bowiem wypłacana jest z Funduszu Wypadkowego.

LEGNICA

Najwyższa wypłacana w Wałbrzyskim Oddziale ZUS renta z tytułu niezdolności do pracy to 4951,52, która wpływa na konto mieszkańca Legnicy, z 40-letnim stażem pracy i udokumentowanymi wysokimi zarobkami.. Pan jest obecnie całkowicie niezdolny o pracy, ale naliczenie wysokości jego wypłaty podlegała ustawowemu ograniczeniu do 250 proc.

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018r. wynoszą:

  • Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1029,80 zł
  • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35 zł
  • Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1235,76 zł
  • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 926,82 zł

AnPl

Powiązane artykuły