Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego zajmą się ogrodami Książa

Prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Anna Żabska  oraz prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta podpisały w piątek 20 kwietnia porozumienie o współpracy. Dzięki niemu historyczne ogrody i park książański znalazły się pod opieką naukowców, którzy opracują koncepcję, a w przyszłości przeprowadzą ich kompleksową rewaloryzację.

– W kolejnych latach książańskim ogrodom wygląd i urok z czasów księżnej Daisy i ostatnich Hochbergów na zamku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że odbędzie się to pod kierunkiem i przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego – zapewnia prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Anna Żabska.                                               .

Przedmiotem podpisanego dziś we Wrocławiu porozumienia było określenie zasad wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie architektury krajobrazu, kształtowania terenów zielonych, planowania przestrzennego oraz rewaloryzacji zabytków ogrodów Książa, których początki datuje się na XVII wiek.

Strony porozumienia wyraziły wolę podjęcia współpracy dotyczącej m.in. udziału w pracach koncepcyjnych i projektowych oraz przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczo-rozwojowych. Jej zakres dotyczy także wspólnego pozyskiwania finansowania przedsięwzięć, a także ustalania tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich oraz przygotowanie i realizację wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów i szkoleń. Porozumienie Zamku Książ i Uniwersytetu przyrodniczego zakłada także współpracę z instytucjami naukowymi zewnętrznymi i uczelniami międzynarodowymi.

– Zamek Książ w ramach zawartego porozumienia przyjmie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego na praktyki i staże wakacyjne, semestralne i dyplomowe. Bardzo się cieszymy z naszej dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i z faktu zawarcia formalnego porozumienia na pięć lat – wyjaśnia prezes Zamku Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska.

Obecnie pod kierunkiem dr inż. Justyny Jaworek – Jakubskiej z Instytutu Architektury Krajobrazu, Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  trwa gromadzenie historycznej dokumentacji i ikonografii, niezbędnej do przeprowadzenia rewaloryzacji ogrodów. Materiały te znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (przechowywane tam jest dawne archiwum Hochbergów z Książa), w archiwach państwowych i prywatnych w Niemczech, a także w Zamku Książ, gdzie trafiła z Kanady kolekcja zdjęć z początku XX wieku autorstwa zamkowego kucharza Louisa Hardouina. Park i ogrody Książą zostały uwiecznione na wielu z nich i tym samym posłużą one jako jedno ze źródeł do prowadzonych prac. Kolejnym etapem będzie opracowanie całościowej koncepcji rewaloryzacji ogrodów i przewidzianego dla nich programu konserwatorskiego.

(PaPu)

Powiązane artykuły