Niedźwiedzica ma nowego – starego Sołtysa

W ubiegłym tygodniu, w czasie zebranie wiejskiego, mieszkańcy sołectwa Niedźwiedzica wybierali sołtysa. Po raz szósty sołtysem został Mieczysław Sidor. Sołtysowanie jest związane z rodzinną tradycją Państwa Sidor.

Tabliczka z napisem Sołtys swojego miejsca nie zmieniała od 1947 roku, kiedy to najpierw Sołtysem był ojciec Pana Mieczysława, następnie jego żona, a od 27 stycznia 1999 roku funkcję tę sprawuje Pan Mieczysław Sidor.

Z okazji 20 lecia piastowania funkcji Sołtysa, Wójt Gminy Walim złożył Panu Mieczysławowi, najserdeczniejsze gratulacje i podziękowanie za zaangażowanie w rolę opiekuna i gospodarza wsi.

Wójt podkreślił, że dzięki pracowitości, sumienności i życzliwości Pana Mieczysława, a przede wszystkim otwartości na potrzeby mieszkańców, udało się zrealizować wiele projektów służących społeczności lokalnej.

Pan Mieczysław otrzymał pamiątkę, a Przewodnicząca Rady Gminy wręczyła tort, którym poczęstowano wszystkich mieszkańców.

AnPl