Nowy prezes LOT

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej (LOT AW) w poniedziałek, 26 lutego wybrał nowego prezesa, który stanie na czele organizacji. Prezesem Zarządu jest Anna Żabska, pełniąca również funkcję Prezesa Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Stowarzyszenie LOT AW obecnie skupia 22 członków – to głównie gminy i podmioty turystyczne działające na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Głównym celem LOT AW jest promocja Aglomeracji Wałbrzyskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju regionalnego rynku turystycznego.

Obecnie Stowarzyszenie rozpoczęło realizację dużego projektu promocyjnego pt. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”, który uzyskał dofinansowanie z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach projektu do końca 2020 roku przewidziane są duże działania promocyjne m.in. takie jak stworzenie materiałów i gadżetów promocyjnych, produkcja wideospotów, kampania bilbordowa w Czechach, promocja w metrze w Pradze, wizyty blogerów, wyjazdy na targi turystyczne. W 2018 roku przedstawiciele LOT AW reprezentowali region na targach turystycznych w Brnie oraz na targach turystycznych we Wrocławiu. Ponadto w tym roku zostały złożone już dwa nowe projekty dotacyjne. Najbliższym działaniem Stowarzyszenia jest stworzenie grupy roboczej LOT AW, w skład której weszliby przedstawiciele wszystkich członków Stowarzyszenia. Organizacja cyklicznych spotkań grupy roboczej pozwoli wspólnie opracować kierunki promocji, a także umożliwi wzajemne poznanie się i realizację wspólnej promocji turystycznej. W przypadku promocji w turystyce szczególnie zauważalna jest zależność, że działając w grupie można osiągnąć o wiele więcej.

(Kris)

Powiązane artykuły

Fot. użyczone | Prezesem Zarządu jest Anna Żabska, pełniąca również funkcję Prezesa Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.