Obserwacja z dachu – Terytorialsi w akcji

Zakładają punkty obserwacyjne, a następnie rozpoznają i informują o wykrytych potencjalnych zagrożeniach. Między innymi tak wygląda praktyczna część realizowanego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej szkolenia obserwatorów ognia. W kursie udział bierze kilkunastu Terytorialsów z różnych części kraju.

—W czasie kursu żołnierze zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach realizowanych zajęć z wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów treningowych, jak i w ramach praktycznego zakładania punktów obserwacyjnych w terenie. Z uwagi na obszerność materiału, szkolenie podzielono na 3 etapy. Po odbyciu pełnego kursu żołnierze zyskają kwalifikacje instruktorskie pozwalające im na szkolenie kolejnych obserwatorów ognia w swoich Brygadach. – powiedział płk Edward Chyła, Komendant Centrum Szkolenia WOT.

Całość kursu instruktorskiego obserwatorów ognia podzielona jest na trzy etapy. W czasie pierwszego z nich, szkoleni poznają zasady współpracy z FDC (punkt kierowania ogniem dywizjonu) i uczą się wykonywania procedury „Call for Fire” (wezwania wsparcia ogniowego z pola walki). W kolejnym etapie szkolenia, Terytorialsi nauczą się współpracować z JTAC (joint terminal attack controller – wysuniętym nawigatorem naprowadzania lotnictwa) lub ze statkiem powietrznym w ramach realizacji procedury „Close Air Support”. Ostatni etap szkolenia przeznaczony jest na doskonalenie umiejętności instruktorskich i metodycznych, aby po otrzymaniu tytułu instruktora, żołnierze byli właściwie przygotowani do przekazywania wiedzy kolejnym Terytorialsom.

— Cieszę się, że mogłem przyjechać na to szkolenie. Uważam, że jest ono przygotowane bardzo dobrze, a prowadzący je instruktorzy to bardzo kompetentni ludzie z otwartymi głowami pełnymi kreatywności i pomysłów. Według mnie najciekawszym elementem kursu była praca na dachu tutejszego inkubatora i praktyczna obserwacja wskazywanych celów w terenie. – dodał uczestnik szkolenia z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W ramach pierwszego etapu prowadzonego szkolenia żołnierze uczą się między innymi prawidłowego wykonywania procedury „Call For Fire”, przechodzą zaawansowane szkolenie z zakresu topografii, prowadzenia korespondencji radiowej, a także prowadzenia obserwacji i rozpoznania sprzętu armii innych państw.

„Call for Fire” (CFF) to procedura wezwania i kierowania ogniem artylerii z pola walki. W ramach niej to właśnie obserwator określa cel i przekazuje do punktu kierowania ogniem dywizjonu, niezbędne informacje, na podstawie których FDC podejmuje decyzję odnośnie ostrzału artyleryjskiego wskazanego celu

MaJa

Powiązane artykuły