OFE czy ZUS?

Od 1 kwietnia do 31 lipca członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy składka do OFE przekazywana będzie do końca czerwca 2014 roku.

Wszyscy członkowie OFE mają 4 miesiące na decyzję, czy chcą, aby część przyszłej składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Ubezpieczeni mogą dokonać takiego wyboru po raz pierwszy.Wcześniej część składki była obligatoryjnie przekazywana OFE, a wybór ubezpieczonego ograniczał się jedynie do wyboru konkretnego OFE, choć w praktyce zdecydowana większość osób (w ostatnich latach nawet ok. 80%) trafiała do funduszu w drodze losowania.

Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, muszą w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 roku złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE.

Oświadczenie można złożyć:

  • osobiście, bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz adresów na zus.pl)
  • listownie, oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS,
  • w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) – pue.zus.pl, przy czym:
  • po zalogowaniu można wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet,
  • bez zalogowania można je wypełnić i wydrukować w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz 157 placówek na zus.pl)

Składki osób, które nie zadeklarują przekazywania przyszłej składki do OFE będą ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS.

(Źrodło www.emerytura.gov.pl)

Powiązane artykuły