Ostatnia szansa na niższe ceny prądu

Mali i średni przedsiębiorcy jeśli chcą utrzymać ceny prądu w drugim półroczu tego roku na dotychczasowym poziomie muszą złożyć oświadczenie do poniedziałku 29 lipca. Obowiązek ten nie dotyczy odbiorców indywidualnych – dla nich nic się nie zmienia.

Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca do północy. Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, to zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po tym terminie dniu roboczym.

Zgodnie z przepisami ustawy zachowanie uprawnienia do „stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r.” mają: mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także „inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”.

Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej. Złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo sprzedawcy prądu, nie posiadają informacji czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Dzienniku Ustaw i stanowi załącznik nr 1 do ustawy: Oświadczenie.

Dzięki nowelizacji ceny mają nie wzrosną dla 15,1 mln gospodarstw domowych oraz ok. 1000 szpitali, 61,4 tys. instytucji sektora finansów publicznych – w tym samorządów, 1,937 mln mikrofirm i 57 tys. małych firm.

KaLu

Powiązane artykuły