Pierwsza umowa Pożyczki Płynnościowej dla PES

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał pierwszą umowę w kraju Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z Fundacją Studio M6 z Torunia. Wsparcie umożliwi organizacji utrzymanie płynności i finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
– Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki wynosi do 100 tys. złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,1% w skali roku, maksymalny okres spłaty to 48 miesięcy, natomiast karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynieść do 12 miesięcy –  zachęca do skorzystania ze wsparcia Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.
– Czujemy się wyróżnieni, że pierwsi w Polsce mogliśmy skorzystać z pożyczki, która pozwoli nam przetrwać i rozwinąć projekty, które aktualnie realizujemy – mówi Artur Kaniecki, Wiceprezes Fundacji Studio  M6 z Torunia.
– Środki z pożyczki płynnościowej planujemy przeznaczyć na doposażenie pracowników w ramach nowych usług, które chcemy oferować. Chcemy dokupić sprzęt remontowo-porządkowy, chcemy sfinsować koszt wynagrodzeń pracowniczych oraz zaległości dla kontrahentów – dodaje Małgorzata Janas, Prezes Fundacji Studio  M6 z Torunia.
Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia. Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.
WIĘCEJ NA TEMAT POŻYCZKI PŁYNNOŚCOWEJ DLA PES TUTAJ
MaKa

Powiązane artykuły