Pomoc po nawałnicach

Przedsiębiorcy którzy ponieśli znaczące straty w wyniku ostatnich nawałnic mogą starać się o pomoc z ZUS. Jeśli poniesione straty spowodowały, że przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpiszesz umowę o odroczenie terminu płatności składek, będzie można je uregulować w późniejszym terminie. Taki przedsibiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

– Trzeba jednak wiedzieć, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął – zastrzega Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku – Zbiór informacji o uldze w postaci odroczenia terminu płatności składek znajduje się w artykule: „Odroczenie terminu płatności składek”, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu – dodaje Kowalska.

Link: www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/odroczenie-terminu-platnosci-skladki

Jeśli przedsięborca ma zadłużenie z tytułu składek i nie możesz go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić mu układu ratalnego i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli było wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.Więcej informacji o uldze w postaci ratalnej spłaty należności z tytułu składek w artykule: „Jak rozłożyć spłatę zadłużenia na raty”

Link: http: www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/rozlozenie-splaty-zadluzenia-na-raty

Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może złożyć wniosek o ich umorzenie. Jeżeli ZUS podejmie decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek, nie będzie musiał ich zapłacić.

Ważne!

  • Musi wykazać, że w jego przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek.
  • Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za przedsiębiorce, jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia.

O umorzenie zadłużenia przedsiębiorca może się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.Więcej informacji na ten temat w artykule: „Umorzenie należności”

Link: www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/umorzenie-naleznosci

Ważne!

Samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielą wszelkich informacji o pomocy, o jaką można się ubiegać, a jeśli przedsiębiorca będzie składał wniosek o ulgę lub umorzenie należności z tytułu składek, pomogą mu skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców znajduje się w artykule: „Doradcy w sprawie ulg i umorzeń”

Link: www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen 

Na www.zus.pl zamieszczona została informacja dedykowana osobom poszukującym pomocy w ZUS w związku z problemami, jakich doświadczają na skutek nawałnic. W placówkach ZUS oraz na www.zus.pl dostępne są ulotki informacyjne dla przedsiębiorców.

(BaPu)

Powiązane artykuły