Ponad 200 tysięcy klientów skorzystało z usług doradcy ZUS

Doradcy emerytalni w całej Polsce obsłużyli już 2/3 klientów, z tych którzy w 4 kwartale tego roku uzyskają prawo do przejścia na emeryturę. Przyszli emeryci korzystają przede wszystkim z możliwości wyliczenia przez doradcę potencjalnej wysokości emerytury w zależności od momentu zakończenia pracy.

Część z osób odwiedzających doradcę deklaruje odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę i dalszą pracę po to żeby ich emerytura była wyższa. Wystarczy pracować o rok dłużej żeby emerytura wzrosła o około 8 proc. Decydują się na to przede wszystkim osoby dobrze zarabiające gdyż w ich przypadku wzrost jest wyraźnie zauważalny. Osoby z prognozowana najniższą kwotą emerytury zwykle deklarują zakończenie pracy od razu w momencie uzyskania prawa do emerytury.

Niektóre z pytań zadawanych doradcom emerytalnym przez przyszłych emerytów:

Kiedy należy rozwiązać umowę o pracę by przejść na emeryturę?

Prawo do emerytury nabywamy po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego. Dlatego rozwiązanie umowy o pracę nie jest warunkiem nabycia prawa do emerytury. Jest natomiast warunkiem podjęcia wypłaty takiego świadczenia. Tak więc decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę należy do zainteresowanego i zależy od momentu w którym chciałby zacząć otrzymywać świadczenie.

Jak długo trzeba będzie czekać na decyzję emerytalną, gdy wszyscy uprawnieni klienci złożą wnioski o emeryturę we wrześniu i październiku?

Decyzje w sprawie emerytury na wniosek zgłoszony po raz pierwszy ZUS wydaje w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Taką ostatnią okolicznością może być np. osiągnięcie wieku emerytalnego, wpływ wniosku o przyznanie emerytury, zakończenie postępowania wyjaśniającego z ubezpieczonym, czy jego płatnikiem składek. Dla osób, które złożą wniosek o emeryturę po 1 września 2017 r. i przed 1 października 2017 r. spełnią warunki do przyznania emerytury, datą wyjaśnienia ostatniej okoliczności, od której będzie liczony 30 dniowy termin na wydanie decyzji będzie data wejścia w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny, czyli 1 października 2017 r.

Czy należy składać świadectwa pracy i Rp-7 za okresy przypadające po 1998 r.?

Nie ma potrzeby składania wraz z wnioskiem o emeryturę dokumentów potwierdzających przebyte po 1998 r. okresy składkowe i nieskładkowe, takich jak świadectwa pracy i czy druk Rp-7. Okresy te są bowiem uwzględniane na podstawie zapisów na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS.

Czy można kontynuować zatrudnienie po przyznaniu emerytury, jaki dochód można osiągnąć

Żeby otrzymać wypłatę emerytury, emeryt, który otrzymał prawo do świadczenia na wniosek musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Później może znów podjąć zatrudnienie na podstawie np. umowy o pracę u tego samego, albo innego pracodawcy. Po osiągnięciu powszechnego wiek emerytalnego (od 1 października 2017 r. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), jego emerytura nie będzie zmniejszana, ani zawieszana bez względu wysokość osiąganych przychodów czyli może „dorabiać” bez ograniczeń.

Czy zmieni się wysokość emerytury jeżeli dłużej będzie się pracować?

Wysokość emerytury zależy między innymi od kwoty zwaloryzowanych składek zapisanych na indywidulanym koncie i subkoncie ubezpieczonego. Dłuższa aktywność zawodowa, która wiąże się z opłacaniem składek emerytalnych powoduje wzrost kwoty zapisanych na koncie ubezpieczonego składek. A to powoduje, że przyszła emerytura będzie wyższa. Ponadto kapitał początkowy, składki zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego i środki na subkoncie podlegają waloryzacji. Im później zdecydujemy się przejść na emeryturę tym wyższy, bo powiększony o kolejne waloryzacje będzie kapitał początkowy i zgromadzone składki. Dodatkowo opóźnienie przejścia na emeryturę wiąże się z przyjęciem krótszego średniego dalszego trwania życia przez które dzielona jest podstawa obliczenia emerytury, czyli składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS.

Czy można mieć pewność że wysokość emerytury będzie wyższa przy dłuższej kontynuacji zatrudnienia?

Jest to pewne i wynika z zapisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie uregulowany został opisany powyżej mechanizm obliczania emerytury. Można przyjąć, że każdy rok dodatkowej aktywności zawodowej to świadczenie wyższe o ok. 8%.

W związku z ustawą, która 1 października przywraca powszechny wiek emerytalny wiele osób będzie mogło przejść na emeryturę. Prawie 60 proc. osób rozmawiających doradcami emerytalnymi ZUS deklaruje zakończenie aktywności zawodowej, 20 procent deklaruje, że chce pracować dłużej żeby wypracować wyższą emeryturę, pozostałe 20 proc. jeszcze nie podjęło decyzji. Od października 2017, kobiety będą mogły przejść na emeryturę, gdy skończą 60 lat, a mężczyźni, – gdy skończą 65 lat.

(BaPu)

Powiązane artykuły