Pożyczka Miejska – bezpłatne webinarium 20 marca 2023

Pożyczka Miejska – Środki finansowe na rewitalizację modernizację, adaptację obiektów budowlanych z Pomorza Zachodniego

Poniedziałek, 20 luty 2022 r., w godz. 12:00 – 13:00

Platforma LIVEWEBINAR

Spotkanie skierowane jest do jednostek organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Celem spotkania jest przedstawienie aktualnie dostępnych instrumentów finansowych, które umożliwiają:

  • finansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji, modernizacji, adaptacji zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.

Program spotkania:

  • 12:00 – 12:05 – Przywitanie uczestników
  • 12:05 – 12:45 – Pożyczka Miejska – Anna Juszczak-Wątor, Justyna Grobel Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
  • 12:45 – 13:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

Rejestracja

Powiązane artykuły