Pożyczka Misyjna dla PES pomagającym osobom z Ukrainy

Pożyczka Misyjna jest udzielana w celu pomocy osobom, które uciekły z oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy. Pożyczka Misyjna jest szczególną formą Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej dzięki której można otrzymać nawet 100 tys. złotych oprocentowanych na 0%.

Parametry Pożyczki Misyjnej:

  • maksymalna jednostkowa wartość – nie więcej niż 100 tys. złotych,
  • oprocentowanie – 0%,
  • okres spłaty – do 60 miesięcy,
  • możliwość częściowego umorzenia – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki,
  • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy,
  • pożyczkobiorcy – PES, które działają nie mniej niż 12 miesięcy,
  • forma spłaty – miesięczna lub kwartalna,
  • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco lub inne zabezpieczenie,
  • brak opłat i prowizji.

Pożyczkobiorca, który skorzystał już z Pożyczki Płynnościowej dla PES może skorzystać z Pożyczki Misyjnej.

Więcej informacji na temat Pożyczki Misyjnej

Powiązane artykuły