Przebudowa Laboratorium w Szpitalu im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

W czerwcu 2021 roku Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu otrzymał dotację w wysokości 2 872 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę (zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń) Laboratorium i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wraz z wykonaniem układu wentylacji z klimatyzacją-odzysk ciepła, instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wraz z przebudową sieci informatycznej.

Zadanie realizowane w okresie od czerwca 2021 r. do grudnia 2022 r. , z funduszu COVID-19 RFIL. Całkowita wartość inwestycji: 3 130 649,71 zł, kwota przyznanej dotacji z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 2 872 000 zł.

— Zależy nam na tym, aby w dolnośląskich szpitalach sukcesywnie poprawiały się zarówno standardy opieki nad pacjentami, jak również warunki pracy kadry medycznej. Inwestycja w nową infrastrukturę oraz nowoczesny sprzęt zrealizowana ze środków RFIL w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Wałbrzychu jest przykładem działań, które właśnie do tego zmierzają. Nowa pracownia przyspieszy i usprawni diagnostykę zarówno kobiet w ciąży, jak i najmłodszych Dolnoślązaków. Szybka diagnostyka jest niezwykle ważna zwłaszcza w kontekście wcześniaków czasami ważących zaledwie 450 gramów. – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przyznana dotacja pozwoliła Szpitalowi nie tylko na stworzenie odpowiedniej, nowoczesnej bazy powierzchniowej z przeznaczeniem do diagnostyki hospitalizowanych pacjentów, ale także na dostosowanie rozbudowanych pracowni do założonych potrzeb funkcjonalno- użytkowych poprzez doposażenie zmodernizowanych obiektów w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną oraz niezbędne wyposażenie.

W ramach dotacji zakupiono min.:

  • automatyczny analizator do koagulologii,
  • analizator immunohematologiczny – do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem,
  • specjalistyczny system monitorowania temperatury i wilgoci,
  • szafy chłodnicze i termostatyczne, chłodziarki laboratoryjne, mikroskopy,
  • meble i sprzęt biurowy.

— Zmodernizowana infrastruktura, nowoczesne wyposażenie, wdrożenie nowych linii technologicznych wraz z automatyzacją procesu analitycznego zapewni naszym Pacjentom jeszcze wyższą jakość świadczonych przez Szpital usług medycznych, przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na wyniki, usprawni pracę personelu medycznego oraz wpłynie na zminimalizowanie kosztów zużycia energii. – mówi Elżbieta Ponczkowska, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

MaJa

Powiązane artykuły