Przedsiębiorcy dobrze mówią o ZUS

Prawie 75 proc. klientów pozytywnie ocenia jakość obsługi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, największy wzrost w liczbie pozytywnych ocen nastąpił w grupie właścicieli firm. Tutaj pozytywna ocena obsługi w ZUS sięga 76 proc. Zdaniem aż 62,2 proc. badanych przez PBS przedsiębiorców, jakość usług świadczonych w Zakładzie poszybowała w ostatnich latach do góry.

Grupa, która równie pozytywnie ocenia zmiany w obsłudze klientów wprowadzone przez ZUS to świadczeniobiorcy: emeryci, renciści (58 proc. ocen pozytywnych).

– Jestem pewna, że na te wysokie oceny seniorów wpłynęło wprowadzenie w drugiej połowie ubiegłego roku usługi doradcy emerytalnego. Przedsiębiorcy natomiast bardzo dobrze ocenili projekt e-składka, czyli zastąpienie trzech lub czterech przelewów składkowych miesięcznie, jednym przelewem na indywidualny numer rachunku w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– To nie przypadek, że najwyżej oceniają nas te osoby, które maja z nami częsty kontakt. Przedsiębiorcy i emeryci, którzy są u nas regularnie wyraźnie widza zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w ZUS w zakresie obsługi klientów – dodaje.

Blisko 50 proc. badanych przez PBS uważa, że w ostatnich latach poziom obsługi klientów w ZUS poprawił się. Dziś już 72 proc. respondentów ocenia, jakość usług świadczonych przez Zakład, jako dobre lub bardzo dobre. Zdaniem aż 84 proc. respondentów na docenienie zasługują usługi świadczone przez pracowników ZUS na salach obsługi klientów. Aż 87 proc. badanych przez PBS wysoko ocenia uprzejmość i życzliwość pracowników sali obsługi, 84 proc. – czas poświęcony na obsługę, a 83 proc. – skuteczność załatwienia sprawy. Najwyższe oceny, jakości bezpośredniej obsługi w swoich placówkach, ZUS odnotował w grupach świadczeniobiorców (88 proc.) i lekarzy (89 proc.).

Badanie PBS zostało przeprowadzone od 15 października do 21 grudnia 2018 r. w ramach 10 tys. wywiadów telefonicznych wśród czterech grup klientów ZUS: świadczeniobiorców, ubezpieczonych, przedsiębiorców i lekarzy.

AnPl

Powiązane artykuły