Rekordowo ujemne realne stopy procentowe

 

Utrwalająca się inflacja na wysokich poziomach, rekordowo ujemne realne stopy procentowe – takiej sytuacji nie było od dekady –komentarz Aleksandra Pawlaka, Prezesa firmy Tavex.

Inflacja w lipcu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,0 procent licząc rok do roku – wynika z najnowszych danych GUS. Oznacza to, że wzrost cen towarów i usług przyspieszył do poziomu nienotowanego w naszym kraju od ponad dekady. Osiągnięcie takiego pułapu świadczy nie tylko o ponownie rekordowo ujemnych realnych stopach procentowych, ale również o utrwalaniu się inflacji na niepokojąco wysokich poziomach. W efekcie Polacy zaczęli odwracać się od obecnie nieopłacalnych lokat. Ostatni raz, kiedy mieliśmy styczność z taką inflacją, stopy procentowe były w okolicach 4,5%. Wprowadzenie takich stóp procentowych teraz implikowałoby około trzykrotny wzrost części odsetkowej raty kredytów (przy założeniu marży ok. 2%).

Jak podaje GUS, w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,4% (w tym usług – o 0,8% i towarów – o 0,3%).

Coraz intensywniejsze stają się poszukiwania ochrony przez Polaków przed tak wysoką inflacją, co widać po zainteresowaniu złotem inwestycyjnym, jak i popularności fraz powiązanych z inflacją w wyszukiwarce Google (Google Trends).

Rekordowo niskie stopy procentowe i utrzymująca się kilkuprocentowa inflacja spowodowała, że Polacy zaczęli odwracać się od obecnie mało opłacalnych lokat. Wyniki badania firmy Tavex z II kwartału br. są najlepszym potwierdzeniem, że świadomość Polaków w zakresie inwestowania oraz oszczędzania wzrasta, co jest jak najbardziej pożądanym zjawiskiem.

Na początku roku sporą przewagę miały lokaty (41,5%), a następne w zestawieniu były akcje na giełdzie (24,6%), fundusze inwestycyjne (23,1%), nieruchomości (19,1%) oraz złoto (16,9%). Natomiast w drugim kwartale inwestycje w lokaty zadeklarowało już tylko 32,1%. Wzrosło za to zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi (28,7%), złotem (22,6%) oraz nieruchomościami (22,3%). Niewielki spadek zaliczyły także akcje na giełdzie (19,7%).

W ostatnim kwartale inwestycje w złoto przybrały na sile. Taka sytuacja nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że inwestorzy postrzegają rynek złota jako jeden z najbardziej stabilnych. To z kolei daje im poczucie większego bezpieczeństwa inwestycji. Co w obliczu, ciągle galopującej inflacji jest bardzo ważne.

——

Badanie firmy Tavex zostało zrealizowane w dniach Termin realizacji badania: 05/07 – 06/07.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1006 ankiet z reprezentatywną próbą Polaków powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.

Tavex Sp. z o.o. jest wiodącym dealerem metali szlachetnych, który oferuje również usługi wymiany walut oraz płatnicze na najlepszych warunkach. Tavex Group została założona w 1991 roku. Do grona jej klientów należą osoby prywatne, klienci o najwyższych dochodach, firmy różnej wielkości, a także instytucje finansowe. Tavex posiada swoje oddziały w dziewięciu europejskich krajach i obsługuje średnio 1,3 miliona klientów rocznie.

Oprac. (JuNie)

Powiązane artykuły