OSTATNIE MIEJSCA – Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych

Szkolenie, kierowane jest do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Kurs spełni oczekiwania wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia prowadzonego przez praktyków.

Atutem zajęć są zauważalne umiejętności nadające się, do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne, a także kumulacja rozległego obszaru wiedzy.

Zostań Specjalistą ds. funduszy unijnych i skutecznie pozyskuj dotacje!

Dlaczego to szkolenie?

 • Prowadzone w formie warsztatów, przy czym unikalna formuła polega na nieustającej pracy warsztatowej, aktywnie wspieranej przez samych uczestników. Kilkuletnie doświadczenia wykazały, że najlepsze efekty przynoszą warsztaty, podczas których uczestnicy współpracują ze sobą, podczas realizacji zadania.
 • Prowadzone przez praktyków, znających od podszewki dofinansowania unijne jeszcze sprzed akcesji polski do unii europejskiej. Stanowią skarbnicę wiedzy i gwarancję zdobycia przez uczestników szkoleń, stale aktualnej i w najwyższym stopniu profesjonalnej wiedzy.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania z funduszy unijnych.
 • poznanie zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną.
 • zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne – „czy mój pomysł ma szansę na dotację?”
 • nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych.
 • trenerzy prowadzący zajęcia są praktykami – mają wiedzę, z której mogą państwo skorzystać przy analizie waszego indywidualnego przypadku.
 • poznanie zagadnień praktycznego podejścia do „pisania projektów” oraz zasad oceny projektów.

Program szkolenia:

 • Blok I – fundusze europejskie dla firm na lata 2014-2020

Blok I służy głównie wprowadzeniu do tematyki funduszy unijnych. W jego ramach dowiedzą się państwo między innymi jakie istnieją rodzaje funduszy w podziale na grupy, czym się one charakteryzują, jak w precyzyjny sposób określić z którego programu można sfinansować planowaną inwestycję. Omówiona zostanie nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w odniesieniu do poprzednich lat.

 • Blok II – zasady konstruowania projektów inwestycyjnych

Celem bloku jest wyjaśnienie podstawowych pojęć – m.in. Czym jest kwalifikowalność, innowacyjność, cross financing. Celem jest również omówienie kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji – na jakie wydatki organizacja może uzyskać wsparcie w różnych programach. Omówiona zostanie ścieżka aplikowania o dotacje – kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji. Przedstawiona zostanie również ścieżka pozyskania informacji o funduszach – gdzie szukać informacji i na jakie źródła zwrócić uwagę.

 • Blok III – warsztaty z wypełniania dokumentacji projektowej

Kolejny blok jest poświęcony praktycznym warsztatom – w trakcie jego trwania grupa wspólnie pracuje nad kompletnym wnioskiem i biznes planem, bazując za założeniach z case study. Wspólnie konstruowany jest „krok po kroku” wniosek i biznes plan – efektem finalnym jest gotowy do złożenia projekt. Dodatkowo omawiane są niezbędne załączniki do wniosku – które są faktycznie wymagane, oraz jak je przygotować.

 • Blok IV – analiza finansowa projektu

Kolejny blok dotyczy konstruowania sprawozdań finansowych i analizy finansowej – przygotowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – począwszy od założeń, poprzez omówienie zależności między poszczególnymi sekcjami. Efektem finalnym jest sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym analiza finansowa projektu.

 • Blok V – procedura prawidłowego zarządzania i rozliczenia projektu

Ostatni blok jest poświęcony prawidłowemu rozliczeniu projektu. Wskazane zostaną procedury związane z rozliczeniem dotacji – jak wypełnić wniosek o płatność, jak opisać faktury. Poruszona zostanie również tematyka najczęściej popełnianych błędów – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu założeń i budowaniu projektu. Omówiony zostanie również przebieg kontroli projektu – na co zwracają uwagę kontrolujący, co podlega weryfikacji.

 • Blok VI – zakończenie

W ramach szkolenia dla każdego z uczestników przewidziano 1,5 godziny indywidualnych konsultacji.

Terminy szkoleń:

I część: 6-7.11.2017

II część: 13-14.11.2017

III część: 4-5.12.2017

Harmonogram godzinowy szkolenia:

9:00-10:30 – zajęcia

10:30-10:45 – przerwa

10:45-12:15 – zajęcia

12:15-13:00 – przerwa obiadowa

13:00-14:30 – zajęcia

14:30-14:45 – przerwa

14:45-16:15 – zajęcia

Miejsce szkolenia:

IBIS Hotel ul. 1 Maja 70, 58-300 Wałbrzych

Wartość szkolenia od osoby:

1540 PLN (+ 23% vat)*

* przy grupie min. 10 osób

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, grupa szkoleniowa liczy max. 15 osób

(BaPu)

Powiązane artykuły