Spotkanie informacyjne z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP”

Urząd Miejski w Świdnicy wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu zapraszają na szkolenie z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP”. Spotkanie adresowane jest do instytucji i organizacji zainteresowanych pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Spotkanie prowadzone będzie przez ekspertów, którzy przedstawią potencjalnym projektodawcom zaplanowane na 2017 rok działania / konkursy wdrażane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Odbędzie się ono w piątek, 4 sierpnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej USC w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu, który należy przesłać na adres: m.babisz@um.swidnica.pl.

Obecność należy potwierdzić najpóźniej do czwartku, 3 sierpnia br., do godziny 10.00.

Bliższych informacji udziela Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pod nr tel. 74/ 856 28 89.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(BaPu)

Powiązane artykuły