Świdnica – miastem przyszłości

Zwiedzając Świdnicę zachwycimy się dziedzictwem historycznym i kulturowym tego miasta, zrewitalizowaną tkanką miejska, przepięknymi i ogromnymi obszarami zielonymi oraz zróżnicowaną infrastrukturą sportowo rekreacyjną.

Jest to niewątpliwie efekt dobrze zorganizowanej pracy samorządu, miasta działającego na rzecz jego mieszkańców. Jednak najważniejszy aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę to panująca atmosfera współpracy, szacunku dla każdego mieszkańca i ustawicznego działania na rzecz wspólnej przyszłości.

W  tym średniej wielkości mieście interakcje na linii samorząd- biznes nie są marzeniem – są chlebem powszednim. To właśnie dzięki tej współpracy powstał innowacyjny program gospodarczy „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, który wyposaża młodzież w  wiedzę z zakresu kompetencji, pożądanych na lokalnym rynku pracy, wspiera ich w podejmowaniu życiowych wyzwań zawodowych, popularyzuje przedsiębiorczość i buduje postawy obywatelskie. W ciągu 3 lat 2500 uczniów świdnickich szkół poznało działalność lokalnych firm. Zorganizowano ponad 70 wizyt studyjnych w świdnickich przedsiębiorstwach, przeprowadzono ponad 180 zajęć z ekspertami doradztwa zawodowego i ekonomii. Stale rozwijany Program jest bardzo konkretną odpowiedzią na strategiczne pytanie – jaka przyszłość czeka miasta średnie w Polsce w dobie powszechnej depopulacji. W październiku tego roku program doceniony został, przez dolnośląski świat nauki i biznesu, elitarną nagrodą – Dolnośląskim Gryfem.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy są siłą napędową lokalnej gospodarki. Aby wspierać rozwój świdnickiego  biznesu i budować efektywną komunikację z przedsiębiorcami, powołano – Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Każdego roku organizowanych jest wiele warsztatów, seminariów i konferencji poświęconych tematyce biznesowej. Spotkania o charakterze networkingowej są okazją do zdobycia wiedzy, ale również poznania potencjalnego partnera biznesowego, promocji i wymiany doświadczeń. Wyjątkowym wydarzeniem dla lokalnego biznesu jest również corocznie organizowana uroczysta Gala Przedsiębiorczości, podczas której wyróżniane i nagradzane są najprężniej rozwijające się świdnickie firmy.

Zrównoważony rozwój jest fundamentem i wytyczną dla każdego samorządu. Miasto reaguje na panujące trendy i pojawiające się zagrożenia. Jednym z wielu działań, zrealizowanych przy zaangażowaniu i inicjatywie przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jest EKO piknik. Otwarta impreza obejmuje warsztaty, panele dyskusyjne, gry i zabawy dla dzieci oraz wystawy, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta. Przyglądając się idei Smart City czyli miasta inteligentnego, rozwijanego z myślą o przedsiębiorcach, budującego kapitał zaufania i więzi społecznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii –  Świdnica w naturalnym procesie i w efekcie rozwoju spełnia już wiele z tych kryteriów. Jest miastem dla ludzi ceniących balans zawodowo-prywatny, poczucie obywatelskiej wspólnoty, życie w przyjaznym środowisku i stawiających na wartości takie jak rodzina, praca, rozwój, ekologia.

KaLu

Powiązane artykuły