Szkolenie Prawo Pracy zmiany i problemy w 2016 roku

Już 9 lutego 2016 w siedzibie FRW Media Group odbędzie się szkolenie „PRAWO PRACY – zmiany i problemy”, które poprowadzi Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z wieloletnim doświadczeniem.

W programie min. zmiany w umowach o pracę, organizacja czasu pracy, zmiany uprawnień związanych z rodzicielstwem określonych w Kodeksie pracy, zmiany przepisów określonych w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, Profilaktyczne badania lekarskie po zmianie przepisów od 1 kwietnia 2015 r.

CENA: 390 złotych + 23% VAT (w tym materiały szkoleniowe oraz lunch).

Zapraszamy do udziału!

KARTA ZGŁOSZENIOWA
TERMIN:
     • 09.02.2016r. w godzinach: 9-14
MIEJSCE:
     • Świdnica, Rynek 38 – siedziba FRW Media Group
CENA:
     • 390 złotych + 23% VAT (w tym materiały szkoleniowe oraz lunch)
WYKŁADOWCY:
     • Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
W PROGRAMIE M.IN.:
     • Zmiany w umowach o pracę, organizacja czasu pracy, zmiany uprawnień związanych z rodzicielstwem określonych w Kodeksie pracy, zmiany przepisów określonych w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, profilaktyczne badania lekarskie po zmianie przepisów od 1 kwietnia 2015 r.

SZKOLENIE

PRAWO PRACY – zmiany i problemy

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

09.00 – 14.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi zmianami przepisów prawa pracy oraz omówienie nowych regulacji dotyczących:

1. Zmian w umowach o pracę – jak stosować nowe przepisy:

 • Zmiana rodzajów umów o pracę
 • Zmiany w umowach na okres próbny
 • Nowe zasady zatrudniania pracowników na umowy na czas określony
 • Rozwiązywanie umów na czas określony
 • Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony po zmianach
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • Zmiany dotyczące przepisów o odszkodowaniach
 • Najważniejsze zmiany w zakresie umów terminowych
 • Przepisy przejściowe

2. Zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

określonych w Kodeksie pracy wybrane aspekty:

 • Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego od 2 stycznia 2016 r.
 • Przejmowanie części urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach
 • Przyjęcie urlopu macierzyńskiego w wyjątkowych sytuacjach życiowych
 • Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego w przypadku choroby pracownicy
 • Przyjęcie urlopu macierzyńskiego w razie zgonu matki dziecka
 • Przyjęcie urlopu macierzyńskiego w razie porzucenia dziecka przez matkę
 • Nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części

3. Omówienie ważniejszych zmian do Kodeksu pracy wprowadzonych w latach 2013 -2015

Czas pracy:

 • organizacja czasu pracy,
 • planowanie czasu pracy,
 • elastyczne rozkłady czasu pracy – zalety i wady,
 • okresy rozliczeniowe – art. 129 § 2 Kp
 • sporządzanie rozkładów czasu pracy
 • wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • przekroczenia dobowe w indywidualnym rozkładzie czasie pracy,
 • przerywany system czasu pracy,
 • odpracowanie prywatnych wyjść – art. 151 § 2[1] Kp,
 • omówienie najczęściej spotykanych błędów

Stosunek pracy – zatrudnienie niepracownicze:

 • cechy konstytutywne stosunku pracy,
 • cechy umowy zlecenia, i umowy o oświadczenie usług,
 • cechy umowy o dzieło,
 • omówienie najczęściej spotykanych błędów,
 • zasady stosowania przepisów bhp przy zatrudnieniu niepracowniczym,

4. Zmiana przepisów określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

5. Zmiana przepisów określonych w rozp. MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników.

6. Profilaktyczne badania lekarskie po zmianie przepisów od 1 kwietnia 2015 r.

7. Zmiana przepisów określonych w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Powiązane artykuły