Toyota wybrała „Dobre Pomysły”

Znamy już zwycięzców tegorocznego konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”. W tym roku w aglomeracji wałbrzyskiej realizowanych będzie 5 projektów a w powiecie oławskim 3 projekty.

W pierwszym etapie tegorocznego konkursu grantowego wnioski były oceniane na postawie kryteriów takich jak współpraca z innymi partnerami czy też liczba pracowników Toyoty zaangażowanych w projekt.

Następnie komisja złożona z przedstawicieli partnerów funduszu czyli fabryki Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach przyznała punkty poszczególnym inicjatywom na postawie: zbieżności projektu z priorytetami Toyoty (ekologia, mobilność, edukacji techniczna, sport i bezpieczeństwo na drogach), zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności oraz kreatywność projektu.

W ostatnim etapie konkursu od 26 marca do 8 kwietnia mieszkańcy regionu na dedykowanej stronie www.FunduszToyoty.pl mogli zagłosować na najlepsze pomysły zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Mieszkańcy oceniali między innymi koncepcje zagospodarowania przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz informatyki Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach. Każdy oddany głos oznaczał jeden punkt przyznany danemu projektowi. By wyrównać szanse mniejszych i większych gmin do punktacji zaliczanych było maksymalnie pierwszych 100 głosów mieszkańców oddanych na każdy projekt.

-Cieszymy się bardzo z dużego udziału społeczności lokalnej w tym etapie konkursu. Na naszej stronie swój głos oddało ponad 5300 mieszkańców regionu. Ich głos jest bardzo ważny, bo to właśnie oni korzystać będą z efektów pracy organizacji, wolontariuszy i pracowników Toyoty  – podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, która jest inicjatorem Funduszu Toyoty.

Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów konkursu wybranych zostało finalnie 5 projektów z aglomeracji wałbrzyskiej oraz 3 projekty z powiatu oławskiego, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty, do 20 tysięcy złotych każdy, co oznacza blisko 160 tysięcy dotacji dla wszystkich zaplanowanych inicjatyw. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem a październikiem br.

Zwycięskie projekty

Aglomeracja wałbrzyska

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Malinowskiego, Boguszów Gorce – projekt „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR” – 275 punktów

2. Muzeum Wsi Sudeckiej i Techniki Mikroskopowej, Głuszyca – projekt „Plenerowe eksperymentarium wodne” – 265 punktów

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy – projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych” – 260 punktów

4. Fundacja Z INNEJ BAJKI, Świdnica – projekt „Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw na terenie istniejącego placu przy u. Polna Droga” – 255 punktów

5. OPS Mieroszów – projekt „Polana pod Czerwoną Skałą” – 255 punktów

Powiat oławski

1. Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” – projekt „Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy” – 255 punktów

2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji, Chwałowice, – projekt „Chwałowicka EKOSFERA – jedz zdrowo” – 230 punktów

3. Sołectwo Łęg, Urząd Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice, – projekt „Mini siłownia pod kwitnąca wiśnią” – 225 punktów

Oprac. (Ikra)

Powiązane artykuły