„Trutnowskie Smoki” dla świdniczan

Adriana Miara, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy oraz firma Dolmeb to laureaci tegorocznych „Trutnowskich Smoków”- nagród przyznanych przez czeskich partnerów. Uroczyste ich wręczenie odbyło się w poniedziałek, 7 listopada w Trutnovie w dawnym Ratuszu. Wyróżnienia wręczał Ivan Adamec – starosta miasta. W spotkaniu udział wzięła polska delegacja z prezydent miasta Beatą Moskal-Słaniewską na czele.

Nagrody dla polskich i czeskich przedsiębiorców przyznane zostały po raz drugi. Przypomnijmy, że czescy przedsiębiorcy nagrodzeni zostali kilka tygodni temu „Świdnickimi Gryfami”. Z polskiej strony nominowani byli:

  • BJB Mariusz Bartczak – firma, która zajmuje się profesjonalną naprawą głowic samochodów osobowych, ciężarowych, motocyklowych, pojazdów i maszyn rolniczych oraz spawaniem aluminium,
  • MODEKA POLSKA Sp. z o.o. – producent ubrań motocyklowych,
  • DOLMEB Sp. z o.o. – producent mebli, który prawie 100% produkcji realizuje dla firmy IKEA lub dla firm współpracujących z IKEA.

Od 2011 roku Dolmeb w zakresie produkcji i realizacji dostaw do IKEA współpracuje bezpośrednio z Biurem Zakupu IKEA w Pradze. Poprzez to biuro firma komunikuje się z centralą IKEA w Szwecji, dlatego też kontakty z tym czeskim partnerem są dla firmy Dolmeb elementem kluczowym.  W codziennym prowadzeniu biznesu bardzo istotną rolę odgrywa kooperacja z firmami z Republiki Czeskiej, zarówno w zakresie dostaw materiałów produkcyjnych, jak i w zakresie sprzedaży wyrobów. Tytuł „Najlepszej firmy transgranicznej” otrzymała firma DOLMEB sp. z o.o. Po czeskiej stronie „Najlepszą firmą pograniczą” została firma Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o.

Wręczono także statuetki „Trutnowskiego Smoka” dla wybitnych osobowości pogranicza. Laureatami zostali:

  • Adriana Miara – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy,
  • Gunter Fiedler – euromanager z Urzędu Miejskiego w Trutnovie.

Pani dyrektor nagrodzona została za wspieranie rozwoju polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Aktywnie uczestniczy ona w kreowaniu oferty kulturalnej miasta, do której włącza działania związane z promocją kultury czeskiej. Z powodzeniem realizuje projekty związane z popularyzacją książki i czytelnictwa w kraju i za granicą. Promuje twórczość polskich artystów w Czechach oraz czeskich twórców w Polsce. Realizowała polsko-czeskie projekty między innymi: „Literackie inspiracje” we współpracy z Miejską Biblioteką w Policach nad Metują, plener „Forma Słowa” oraz wystawy takich twórców jak Jiri Samek, Vera Kopecka, Kamila Karst, Joanna Zagner-Kołat, a także spotkania autorskie z pisarzami i promocje książek.

Nagrody przyznane zostały w ramach trwałości projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

(MKO)

Powiązane artykuły