Trwa nabór projektów dotyczących nietoperzy

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” jako beneficjent koordynujący projektu LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427), finansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, uruchomiło program dotacyjny Bat Grants.

Projekty zgłaszane do Bat Grants muszą dotyczyć ochrony istniejących lub tworzenia nowych stanowisk niektórych gatunków nietoperzy.  Można starać się o środki na działania planowane do realizacji w południowej Polsce (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie), które przyczynią się do ochrony wybranych gatunków nietoperzy i ich siedlisk.

Pierwszy nabór trwa do 24 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Bat Grants na stronie projektu LIFE+ Podkowiec Towers.

Informacje można także znaleźć na portalu FaceBook: Tutaj.

 

MaJa

Powiązane artykuły