Unijne miliony na żłobki i kluby dziecięce – dodatkowe fundusze dla aglomeracji

Nowość w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Śląska. Unijne pieniądze przeznaczone są na rozwój lub wyposażenie żłobków, klubów malucha i innych form, które zagwarantują opiekę dzieciom do 3. roku życia.

W ogłoszonych niedawno przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy konkursach do pozyskania jest blisko 27,4 mln zł.

– Nabory skierowane są do wszystkich zainteresowanych utworzeniem bądź rozwojem żłobków i klubów dziecięcych. Z dotacji będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia, samorządy, placówki oświatowe i inne organizacje, które chcą się podjąć tego działania. Efektem finalnym dofinansowanych projektów ma być pomoc w opiece nad dziećmi rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy bądź znaleźć zatrudnienie – mówi Lilla Jaroń, wicedyrektor ds. zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w DWUP.

W ramach ogłoszonych konkursów wnioskodawcy będą mieli czas na przygotowanie swoich ofert do stycznia 2016 r.

– Fundusze przeznaczymy na konkretne działania, a ich lista jest długa. Mogą trafić na przykład na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub wsparcie już istniejących. Ale nie tylko. Sfinansować możemy bieżące koszty opieki nad dziećmi, wynagrodzenia opiekuna lub niani, czy też przeszkolenie opiekunów, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodziców, którzy są bez pracy i mają małe dzieci. Projekty będą realizowane nawet przez 24 miesiące – dodaje dyrektor Jaroń.

O unijne fundusze będzie można zabiegać w ramach czterech konkursów:

  • Horyzontalny – dla wytypowanych obszarów interwencji – pula środków 18,15 mln zł,
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – pula środków 3,28 mln zł,
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – pula środków 2,25 mln zł,
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej – pula środków 3,69 mln zł.

Więcej informacji oraz szczegółowe terminy przyjmowania wniosków konkursowych dostępne są pod adresem: www.rpo.dwup.pl.

Powiązane artykuły