Weź Mieszkanie Plus

Można już składać wnioski do uczestnictwa w programie Mieszkanie Plus w Wałbrzychu. Chętni na lokale przy ul. ul. Husarskiej 12, 14, 16, oraz 18 mają czas do 31 stycznia 2019 roku. Niebawem do użytku zostaną oddane 192 komfortowe i funkcjonalne mieszkania, usytuowane w czterech 6-cio piętrowych budynkach o nowoczesnej architekturze.

Nabór wniosków do uczestnictwa w programie Mieszkanie Plus w Wałbrzychu ruszył 18 grudnia  i potrwa do 31 stycznia 2019 roku. Formularze można pobrać ze strony: www.mieszkaniepluswalbrzych.pl. Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Do wniosku powinno się dołączyć oświadczenia określone Uchwałą Rady Miasta oraz wymagane w związku z weryfikacją czynszową. W zależności od statusu osoby ubiegającej się o lokal, mogą to być m.in.: zaświadczenia o wysokości dochodów, orzeczenia o niepełnosprawności czy też zaświadczenia z urzędu miasta, gminy lub spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że osoba ubiegająca się o nowy lokal nie była w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub lokalu ani też nie ma spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Szczegółowe kryteria oraz wykaz potrzebnych dokumentów, a także kalkulator zdolności czynszowej znajdują się na specjalnej, dedykowanej stronie internetowej programu Mieszkanie Plus w Wałbrzychu, czyli: www.mieszkaniepluswalbrzych.pl. Tam też zobaczyć można wizualizację osiedla przy ul. Husarskiej oraz dokładny rozkład mieszkań.

Jakie mieszkania?

Osiedle przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu to 192 komfortowe i funkcjonalne mieszkania, usytuowane w czterech 6-cio piętrowych budynkach o nowoczesnej architekturze. W każdym budynku przewidziano mieszkanie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na terenie osiedla zaplanowano 85 miejsc postojowych dla samochodów.

Do wyboru są 4 kategorie mieszkań: M1 – metraż 35,10 (24 mieszkania),  M1 przystosowane dla osób z niepełnosprawnością – metraż 35,10 (4 mieszkania), M2 – metraż 47,66 (112 mieszkań), M3 – metraż 73,52 (52 mieszkania).

Dla kogo program?

Założeniem programu Mieszkanie Plus jest rozszerzenie oferty mieszkań na wynajem w przystępnych cenach, również z możliwością dojścia do własności. Program w szczególny sposób jest skierowany do rodzin, którym sytuacja finansowa uniemożliwia zakup mieszkania za gotówkę lub na kredyt, a jednocześnie nie przysługuje im mieszkanie komunalne. O mieszkanie może ubiegać się każda osoba, niezależnie od wieku, która spełni kryteria czynszowe, pozwalające na bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań czynszowych.

Kryteria naboru

Podstawowym kryterium naboru jest tzw. zdolność czynszowa. Określa ona możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o określonym metrażu. Zdolność czynszowa jest badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpływają świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina 500+). Jednocześnie realizując zapisy ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, Uchwałą Rady Miasta zostały określone kryteria pierwszeństwa naboru.

Kiedy i za ile?

Nowi lokatorzy powinni odebrać klucze do mieszkań przy ul. Husarskiej  w pierwszym kwartale 2019 roku. Już teraz, z szacunkowych danych wiadomo, że liczba chętnych niemal 5 krotnie przekroczyć może ilość dostępnych lokali. Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie swojej sytuacji majątkowej i życiowej, w chwili składania wniosku.

Najemców obowiązywał będzie czynsz na poziomie ok. 20 zł  za metr kwadratowy. Będzie on o ok. 25% wyższy przy chęci dojścia do własności lokalu. Osoby zasiedlające nowe bloki przy ul. Husarskiej będą mogły liczyć na dopłaty do czynszów w wysokości ok. 5 zł/m2, ale nie wyższe niż 400 zł.

Osiedle przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu to 192 komfortowe i funkcjonalne mieszkania. Już szacuje się, że liczba chętnych niemal 5 krotnie przekroczyć może ilość dostępnych lokali.

AnPl

Powiązane artykuły