Więcej uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego

Najwcześniej w połowie 2015 roku w życie wejdą zmiany dotyczące zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększy się liczba osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego. Planowane są też zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Te ostatnie zmiany dotyczą osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, a które opłacały składkę krócej niż przez 12 miesięcy.

Zmiany przewiduje projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który we wrześniu 2014 roku przyjęła Rada Ministrów.

Celem projektu ustawy jest m.in. rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego. Projekt zmian zakłada, że w razie śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem, z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny. Takie rozwiązanie będzie zabezpieczać rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka. Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. Ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może z niego skorzystać. Jego prawo do urlopu wynika bowiem z uprawnień matki.

W projekcie proponowane są również zmiany zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz inne grupy osób , dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana.

Zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż w drugiej połowie 2015 r.

(JuAn)

Powiązane artykuły