Wrocław nie powtórzy powodzi!

Ponad 960 milionów złotych wynosi, zaakceptowane przez Komisję Europejską, dofinansowanie unijne dla dwóch projektów modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Decyzję wydano 10 lutego.

Ze względu na położenie większości dzielnic miasta na obszarze starorzeczy odrzańskich i płaskiej rzeźby terenu Wrocław regularnie zagrożony jest powodzią w czasie wiosennych roztopów i letnich opadów. Dotychczasowy system przeciwpowodziowy zakładał odprowadzenie wód powodziowych Odry przez północne dzielnice Wrocławia. Powódź z 1997 roku odsłoniła jednak słabe punkty tego systemu.

By uniknąć tej sytuacji powtórnie, zdecydowano się na całkowitą przebudowę Wrocławskiego Węzła Wodnego. Odbywa się to w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, poprzez stworzenie czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki. Zapewni to ochronę przeciwpowodziową  ponad 2,5 milionowi mieszkańców najważniejszych miast i osiedli w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego umożliwi bezpieczne przejście przez Wrocław fali powodziowej o wielkości do 3100 m3/s, co oznacza w rzeczywistości zabezpieczenie przed powodzią podobną do tej z 1997 roku.

Głównymi elementami Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry są dwie inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Spójności:

– Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – celem inwestycji, realizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego miasta Wrocławia (ponad 600 tys. mieszkańców) poprzez zwiększenie przepustowości Odry i jej kanałów oraz budowli piętrzących w granicach miasta oraz poprawę bezpieczeństwa obecnie funkcjonujących budowli i urządzeń hydrotechnicznych;

– Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia (etap I) – inwestycja realizowana przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących obwałowań Odry.

Całkowity koszt obu inwestycji to około 1,1 mld zł. Są one w ostatniej fazie realizacji i zostaną zakończone w 2015 roku.

(Pa)

Powiązane artykuły