Wrocław wprowadzi opłatę klimatyczną?

W przyszłym roku Wrocław staje sie nie tylko Europejską Stolicą Kultury, ale wprowadza także opłatę miejscową, czyli tzw. klimatyczne.

Za dzień pobytu we Wrocławiu trzeba będzie zapłacić ponad 2 złote.

Temat zostanie podniesiony podczas czwartkowej sesji rady miejskiej. Wrocławscy rajcy będą obradować w sprawie uznania Wrocławia jako miejscowości spełniającej warunki do pobierania opłaty klimatycznej. Pomysł od początku wzbudza kontrowersje. Przeciwko niemu będzie protestować Partia Zieloni. Zapowiadają oni, że protest będzie miał formę „milczącego” happeningu i będzie trwał około pół godziny.

Projekt uchwały zawiera informacje, że Wrocław jest miejscowością posiadającą korzystne walory krajobrazowe, warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz właściwości klimatyczne, pozwalające pobierać opłatę miejscową. Urzędnicy zapewniają, że stolica Dolnego Śląska spełnia kryteria wymagane do pobierania takiej opłaty.

Opłata klimatyczna dla Wrocławia wyniesie 2,18 złotego za każdy dzień pobytu. Będzie pobierana od 1 stycznia 2016 roku.

Mimo wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu w ostatnich tygodniach, przedstawiciele magistratu twierdzą, że w rocznej ocenie jakości powietrza atmosferycznego w województwie dolnośląskim za rok 2014 strefa aglomeracji wrocławskiej w przeważającej większości kategorii zanieczyszczeń posiada klasę A. Oznacza to, że stężenie zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub docelowych, a w niektórych przypadkach jest nawet poniżej tych wartości.

Ponadto urzędnicy tłumaczą, że uzasadnieniem dla wprowadzenia opłaty miejscowej jest fakt, że funkcjonuje ona w Krakowie, Toruniu, Gdańsku czy Zakopanem.

(KrzKr)

Powiązane artykuły