Wrocławianie mają 181 ton azbestu z głowy

Znamy już wyniki tegorocznej akcji usuwania azbestu w stolicy Dolnego Śląska. Niebezpieczne odpady zebrano z 74 budynków. To prawdziwa ulga dla mieszkańców, ponieważ azbestowe włókna są poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Mogą powodować pylicę, a nawet nowotwory.

Akcja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Azbest ściągano z dachów budynków gospodarczych i domów jednorodzinnych. W budynku przy ul. Kościuszki zdemontowano osłony balkonowe. Akcję prowadzono także w kilku zakładach przemysłowych i na terenie ogrodów działkowych.

– Niebezpieczny materiał był używany niegdyś powszechnie w budownictwie – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOSiGW we Wrocławiu. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa z nich cement odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Gmina Wrocław pozyskała z WFOŚiGW we Wrocławiu na akcję azbestową ponad 85 tys. złotych. Koszt całego zadania to ponad 100 tys. złotych. Do tegorocznego konkursu przystąpiło jeszcze 61 innych gmin. Efekty akcji dla Dolnego Śląska poznamy jeszcze w listopadzie br. Fundusz przeznaczył na działania w regionie ok. 1,3 mln złotych. Samorządy, które pozyskały środki finansowe w konkursie, udostępniały je potem mieszkańcom w ramach własnych programów usuwania azbestu. – Pieniądze były przeznaczone na: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – mówi Aleksander Marek Skorupa.

Do konkursu WFOŚiGW we Wrocławiu przystąpiły gminy, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadały aktualny program jego usuwania zatwierdzony przez Radę Gminy. Samorządy mogły uzyskać do 85 procent dotacji. Konkurs został zrealizowany w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który udzielił dotacji dla WFOŚiGW we Wrocławiu na działania w naszym regionie. Warto przypomnieć dotychczasową statystykę programu azbestowego na Dolnym Śląsku. W okresie 2011-2014 usunięto ponad 6,3 tys. ton azbestu. Dofinansowanie z Funduszy wyniosło łącznie ponad 3,6 mln zł (WFOŚiGW we Wrocławiu wypłacił ok. 1,6 mln zł a NFOŚiGW 2 mln zł). Azbest usuwano na terenie 60 gmin Dolnego Śląska m.in. w gminach: Wrocław, Trzebnica i Pielgrzymka. Na terenie Dolnego Śląska – zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2012 – największe ilości (powyżej 100 tys. m2) materiałów zwierających azbest są w: Bystrzycy Kłodzkiej – 111 tys m2; Trzebnicy – 103 tys. m2 i w Jeleniej Górze – 100 tys. m2. Największa masa (powyżej 900 ton) materiałów azbestowych jest we Wrocławiu – ok. 2 tys. ton; Radkowie – 1,1 tys. ton i w Głogowie – 0,9 tys. ton. Na terenie województwa w 2012 r. oszacowano około 3,1 mln m2; 24,2 tys. ton i 30 tys. m długości wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z „Krajowym programem usuwania azbestu” do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte.

Powiązane artykuły