Wsparcie dla osób zwolnionych z pracy i zagrożonych zwolnieniem

Ponad 12 milionów złotych Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. przeznaczy na realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”, realizowanego na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Wsparcie skierowane jest do osób zwolnionych z pracy i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, jak również przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, modernizacyjne i planujące zwolnienia pracowników.

W ramach projektu możliwe jest m.in. przekwalifikowanie pracowników bądź podniesienie ich kompetencji w celu wykonywania nowych obowiązków. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia, kursy zawodowe oraz studia podyplomowe. Uczestnictwo w projekcie ma pozwolić przedsiębiorcom na utrzymanie zatrudnienia bądź ograniczenie liczby osób przewidzianych do zwolnienia. Pracodawcy mogą również pozyskać pracowników na finansowane z programu staże zawodowe.

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte także osoby, które w ostatnim półroczu straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy bądź są zagrożone utratą zatrudnienia. Jedną z najistotniejszych form przewidzianej pomocy są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, w wysokości do 23 tys. zł, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym, szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami czy studia podyplomowe.

Projekt „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG sp. z o.o., ARR ARLEG S.A., ARR AGROREG S.A. oraz KARR S.A. w ramach działania 8.5: Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

plakatjpg

(MKO)

Powiązane artykuły