ŚWIDNICA: Jak pozyskać środki unijne?

  • Miejsce wydarzenia: Świdnica
  • Data wydarzenia: 2019/09/10
  • Zobacz inne eventy w mieście: Świdnica

W dniu 10 września,  we wtorek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będzie specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania. Pracownik PIFE przedstawi ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskaże, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. Ponadto w projekcie w szczególności mogą wziąć udział  przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 10 września. we wtorek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, I piętro, sala nr 104 w godzinach 10.00-13.00. Konsultacje są bezpłatne.

AnPl