Złudne korzyści outsourcingu

Leasingowanie pracowników nie zawsze daje firmie oszczędności. Ta popularna forma optymalizowania kosztów pracowniczych niekiedy może wpędzić przedsiębiorcę w niezłe tarapaty. Dlatego zanim się na to zdecydujemy trzeba zwrócić szczególną uwagę na skutki, jakie niesie za sobą zawieranie tego rodzaju umów.

W wielu przypadkach na podstawie tych umów, nie dochodzi do faktycznego przejęcia pracowników w trybie art. 23 Kodeksu pracy, a jedynie do obsługi kadrowo-płacowej polegającej na wypłacie pracownikom wynagrodzenia przez firmy oferujące usługi tzw. „outsourcingu pracowniczego”.

– Poza zmianą numeru konta, z którego jest przelewana wypłata nic się więcej dla zatrudnionych pracowników nie zmienia. Pracują na tym samym stanowisku, w tym samym miejscu, w swoim „starym” zakładzie pracy i z tym samym szefem – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Oznacza to, że płatnikiem składek nadal pozostaje dotychczasowy pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi. Ponosi on zatem odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek, które będą dochodzone od niego przez ZUS wraz z odsetkami za zwłokę – ostrzega Iwona Kowalska.

Wszystko jest dobrze do momentu, gdy „wynajmująca” przedsiębiorcy pracowników firma odprowadza za nich składki do ZUS. Problem, i to niemały pojawia się, gdy przestanie to robić gdyż wtedy to przedsiębiorca a nie firma, z której „bierze” pracowników będzie musiał zapłacić wszystkie zaległe składki wraz z odsetkami.

W przypadku ustalenia, że płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników pozostaje nadal dotychczasowy pracodawca, ZUS – po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym lub kontroli – wyda decyzje ustalające rzeczywistego płatnika składek. Decyzje będą wydane dla podmiotu, który dokonał zgłoszenia „przejętych” pracowników do ubezpieczeń oraz dla rzeczywistego płatnika składek (dotychczasowego pracodawcy). Firma, która na skutek przeprowadzonego postępowania zobowiązana została do opłacenia należności z tytułu składek, może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. Dla przedsiębiorców mających problemy ze spłatą zobowiązań składkowych są dostępni doradcy, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku oraz w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia. Doradcy przeprowadzą przedsiębiorców przez całość postępowania związanego z układem ratalnym.

(BaPu)

Powiązane artykuły