Znamy już laureatów Gwiazd Biznesu!

Gwiazdy Biznesu zostały przyznane! Kapituła nagrodziła firmy w pięciu kategoriach, przyznała też nagrodę dla samorządu przyjaznego biznesowi i nagrodziła osobowość regionu. Uroczystą Galę uświetnił występ Johna Portera.

Prestiżowe statuetki „Gwiazd Biznesu” otrzymali: Human Partner Sp. z o.o., J.M.MAZUR Sp. z o.o., SONEL S.A., Pasol-Paco Sp. z o.o., Pentair Poland Sp. z o.o. Gmina Miejska Dzierżoniów zdobyła statuetkę w kategorii Samorząd Przyjazny Biznesowi, a Dariusz Wesołowski w kategorii Osobowość.

Laureaci Gwiazd Biznesu 2016

Mikro Firma
W kategorii Mikro Firma wpłynęło najwięcej zgłoszeń. O Nagrodę mogły ubiegać się podmioty, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników.
1. Human Partner Sp. z o.o.
2. Centrum Językowe Tip Top English Katarzyna Jaworska-Mrzygłod, Małgorzata Dąbrowska S.C.
3. RESIBO – Ewelina Kwit-Betlej
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt była dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Sytuacja finansowa firmy;
2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;
3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;
4) Społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Mała Firma

O Nagrodę w kategorii Mała Firma mogły ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 10 do 49 pracowników.

1. J.M.MAZUR Sp. z o.o.

2. Zespół Usług Medycznych MEDYK Sp. z o.o.

3. Zakład Dziewiarski „ARGES” S.C. Stanisława i Gerard Szwarczyńscy

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt była dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1) Sytuacja finansowa firmy; 2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług; 3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki; 4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Średnia Firma

O Nagrodę w kategorii Średnia Firma mogły ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 50 do 249 pracowników.
 
1. SONEL S.A.
 
2. P entair Poland Sp. z o.o.
 
3. Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.
 
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt była dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Sytuacja finansowa firmy;
2) Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług;
3) Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki;
4) Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Rodzinna Firma
 O Nagrodę w tej mogły ubiegać się podmioty, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które są własnością jednej, lub dwóch rodzin i są przez nie prowadzone.
1. Pasol-Paco Sp. z o.o.
 
2. Domino Sp.j. Eugeniusz Świszcz, Zofia Świszcz
 
3. KOPALNIA ZŁOTA, Usługi Turystyczne ,,AURUM”
 
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt była dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Przedsiębiorstwo z tradycjami, rodzinna atmosfera, nieformalna struktura przedsiębiorstwa;
2) Realizowane inwestycje;
3) Plany rozwojowe (rozwijanie oraz tworzenie nowych produktów/usług lub już istniejących);
4) Innowacyjność oraz konkurencyjność na rynku (nowoczesność stosowanych technologii,
rentowność działalności);
5) Obszary aktywności społecznej;
Biznes Odpowiedzialny Społecznie
O Nagrodę w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie mogły ubiegać się podmioty, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością województwa dolnośląskiego poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej.
1. Pentair Poland Sp. z o.o.
 
2. SONEL S.A.
 
3. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Dobrzyńska”
 
Nagroda specjalna, wyróżnienie FRW – Śnieżka Invest
 
Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt była dokonywana w ramach następujących kryteriów:
1) Inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy;
2) Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników;
3) Etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami;
4) Działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska. 
Samorząd Przyjazny Biznesowi

Nagrodę w tej kategorii otrzymał samorząd, który w swojej działalności realizuje cele związane ze wspieraniem przedsiębiorców, likwidowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz powołuje instytucje, organizuje wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości.

1. Gmina Miejska Dzierżoniów

2. Gmina Miejska Głogów

3.Urząd Miejski w Strzegomiu

Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt była dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1) Strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości; 2) Warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie; 3) Realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości; 4) Przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości.

Osobowość 

Nagrodę w tej kategorii otrzymał Dariusz Wesołowski. Za zaangażowanie w projekty związane z gospodarką oraz
wspieranie przedsiębiorczości na terenie województwa dolnośląskiego. Celem nagrody jest wyróżnienie postaw prospołecznych oraz docenienie lokalnych osiągnięć.

Powiązane artykuły