ZUS dofinansuje przedsiębiorców

Czy ZUS dofinansowuje działania przedsiębiorców związane z poprawą bezpieczeństwa pracy? Jakie działania są dofinansowane i w jakiej kwocie? Kto może się o nie starać?

Program dofinansowania działań płatników składek skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej jest elementem prewencji wypadkowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program jest realizowany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

 

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej, pod numerami 22 667 10 15, fax: 22 667 10 50 oraz drogą elektroniczną: SekretariatDpir@zus.pl.

zus dofinansowania

Powiązane artykuły