Viessmann buduje nową siedzibę w Legnicy

Grupa Viessmann, jeden z wiodących na świecie dostawców zrównoważonych rozwiązań w zakresie klimatyzacji (ogrzewania, chłodzenia, jakości wody i powietrza) oraz energii odnawialnej, buduje nową siedzibę dla swojego największego działu Climate Solutions w Legnicy w Polsce. Przedsiębiorstwo rodzinne ogłosiło już wiosną, że w ciągu najbliższych trzech lat planuje rekordowe inwestycje w wysokości 1 mld euro w rozwój pomp ciepła i ekologicznych rozwiązań klimatyzacyjnych. Inwestycja o wartości ponad 200 mln euro w nową fabrykę w Polsce – kolejny zakład Grupy produkujący pompy ciepła – jest centralnym elementem ofensywy firmy w zakresie ekologicznych rozwiązań klimatyzacyjnych.

Dzięki zastosowaniu najbardziej efektywnych technologii, nowa lokalizacja firmy Viessmann przyczyni się do przyspieszenia rozwoju pomp ciepła jako kluczowego elementu szerokiej oferty zielonych, a przede wszystkim przyszłościowych rozwiązań zapewniających maksymalną ochronę klimatu. Oprócz pomp ciepła firma Viessmann konsekwentnie kontynuuje rozbudowę mocy produkcyjnych w zakresie systemów magazynowania energii elektrycznej, kolektorów słonecznych i instalacji ciepłowniczych. Planowane są już kolejne inwestycje w kolejnych europejskich lokalizacjach, w tym także na terenie Niemiec. Dzięki ofensywie w zakresie rozwiązań klimatyzacyjnych i nowemu zakładowi produkcyjnemu w Legnicy, rodzinne przedsiębiorstwo wnosi znaczący wkład w umacnianie geopolitycznej niezależności nergetycznej Europy.

Wysokosprawne pompy ciepła wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy, których produkcja planowana jest w nowym budynku o powierzchni ok. 50 000 metrów kwadratowych, będą odgrywać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu i uzależnieniem od paliw kopalnych. Budowa zakładu zbiega się z chwilą, gdy mające za sobą 105 lat historii przedsiębiorstwo kładzie fundamenty pod przyszłość własną, a co ważniejsze – przyszłość następnych pokoleń. Budynek zakładu i wykorzystywane w nim technologie wyznaczają nowe standardy w zakresie automatyki i zrównoważonego rozwoju oraz stawiają na pierwszym miejscu potrzeby człowieka. Ukończenie budowy planowane jest na 2023 rok. W nowej lokalizacji zatrudnienie znajdzie w przyszłości 1700 osób.

Polska odgrywa dla firmy Viessmann kluczową rolę w tworzeniu przestrzeni życiowej dla przyszłych pokoleń. Największy dział firmy Viessmann, Climate Solutions, zatrudnia obecnie w Polsce 1250 osób. W 2023 roku, wraz z otwarciem planowanej siedziby drugiego co do wielkości działu firmy – Refrigeration Solutions – powstanie kolejnych 150 miejsc pracy. Za pośrednictwem polskich spółek wchodzących w skład portfolio, takich jak Kospel czy ETX, globalna rodzina Viessmann rozwija ponadto szeroką ofertę zielonych rozwiązań grzewczych korzystających z energii elektrycznej oraz instalacji ciepłowniczych.

Polski premier Mateusz Morawiecki podkreślił w swoim wystąpieniu bliskie i owocne partnerstwo między firmą Viessmann a Polską, a w szczególności regionem legnickim.

Premier Mateusz Morawiecki: „W odróżnieniu od niektórych innych przedsiębiorstw, które dokonują tylko inwestycji krótkoterminowych, firma rodzinna Viessmann demonstruje, jak blisko od dziesięcioleci związana jest z Polską. Dobitnym dowodem tej więzi jest kolejna inwestycja firmy w Legnicy”.

Max Viessmann, CEO Grupy Viessmann: „Marka Viessmann od ponad 105 lat jest synonimem pozytywnej zmiany, wyraźnie zorientowanej na efektywność energetyczną i rozwój nowych technologii. Dzisiaj rozpoczynamy w Legnicy budowę zakładu, który pomoże nam w dalszej realizacji naszego celu: „We create living spaces for generations to come”, wpisując się tym samym konsekwentnie w przyszłość naszej firmy rodzinnej o 105-letniej historii”.

Thomas Heim, CEO Viessmann Climate Solutions: „Budowa nowego zakładu w Legnicy odgrywa kluczową rolę w ramach naszej historycznej inwestycji o wartości 1 miliarda euro, mającej na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych, zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych i poszerzenie oferty ekologicznych rozwiązań klimatyzacyjnych z naciskiem na pompy ciepła, a tym samym – budowanie naszego zaangażowania na rzecz ochrony planety”.

Markus Klausner, CTO Viessmann Climate Solutions: „Dzięki nowej, najnowocześniejszej fabryce zapewnimy naszym partnerom z branży najbardziej zrównoważone i wydajne rozwiązania pozwalające na obniżenie zużycia energii i zredukowanie wpływu na środowisko. Inwestycja jest wyrazem naszych ambicji objęcia pozycji światowego lidera w dziedzinie rozwiązań klimatyzacyjnych klasy premium”.

Tomasz Tomczak, Prezes Zarządu Viessmann Polska: „Planowana inwestycja w Legnicy stanowi kamień milowy w dalszym rozwoju tej lokalizacji. Daje nam możliwość stworzenia dodatkowych miejsc pracy, jak również dalszego rozwoju lokalnych rynków oraz bliskiej i pełnej zaufania współpracy z naszymi partnerami”.

Po zakończeniu budowy, nowy zakład Viessmann w znacznym stopniu przyczyni się do zapewnienia dostaw pomp ciepła na rynki Europy Środkowej i Wschodniej, co będzie podstawą dalszego rozwoju firmy w nadchodzącym dziesięcioleciu. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło nie tylko przyczynić się do sukcesu transformacji energetycznej, ale także do uniezależnienia się od kopalnych źródeł energii, zwłaszcza importu gazu z Rosji. W związku z tym także przy projektowaniu budynku zwrócono szczególną uwagę na efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój.

Firma Viessmann prowadzi w Legnicy produkcję elementów systemowych i urządzeń od ponad 20 lat – są to przede wszystkim pompy ciepła, które są szczególnie ważne z punktu widzenia realizacji celów globalnej polityki energetycznej i klimatycznej. Podczas poszukiwania lokalizacji dla nowego centrum logistycznego, dobre doświadczenia zdobyte w Legnicy przez dwie minione dekady były powodem podjęcia decyzji o rozbudowie i częściowej przebudowie istniejącej siedziby.

W czerwcu wmurowano kamień węgielny pod budowę w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby działu Refrigeration Solutions. Bliskie usytuowanie dwóch największych i najważniejszych działów firmy, Climate Solutions i Refrigeration Solutions, pozwoli nie tylko wykorzystać duże synergie inwestycyjne, ale również ułatwi wprowadzenie standardów.

 

Oprac. IKry

fot. gov.pl

Powiązane artykuły