Grębocice w II etapie programu „Przyjazna Polska”

Ruszył drugi etap programu dla gmin „Przyjazna Polska”, podczas którego kandydatów osobiście sprawdzą niezależni audytorzy. Na Dolnym Śląsku odwiedzą oni Grębocice.

Polskie samorządy dokładają starań, by się rozwijać, i wciąż szukają ku temu nowych możliwości. W programie „Przyjazna Polska” organizatorzy szczególnie doceniają te z nich, które umiejętnie wykorzystują swoje walory i jednocześnie intensywnie pracują nad słabszymi stronami.

W poprzedniej edycji laury zdobyły 3 dolnośląskie gminy: Lubin, Kobierzyce i Nowa Ruda.

Sprawdzą urząd i zapytają o opinię 

Gminy ubiegające się o certyfikat „Przyjazna Polska” mogą wybrać jedną z dziewięciu kategorii tematycznych lub wziąć udział tylko w certyfikacji podstawowej. Dolnośląska gmina ubiega się o certyfikat „Przyjazna Polska” w kategorii „Dobre miejsce zamieszkania”. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy musieli wypełnić szczegółową ankietę dotycząca działalności gminy oraz ankietę właściwą dla danej kategorii tematycznej, jeśli ubiegają się o certyfikat tematyczny. Wszystkie ankiety zostały następnie sprawdzone i ocenione przez audytorów oraz Komisję Programu.

Teraz w gminach, które zakwalifikowały się do II etapu, odbędą się audyty. Niezależni audytorzy osobiście sprawdzą, czy deklaracje gmin i informacje zawarte w ankietach są zgodne ze stanem rzeczywistym. Podczas wizyty w gminie audytor odbędzie również spotkanie z osobami spoza urzędu. Mogą wziąć w nim udział m.in. przedstawiciele lokalnego biznesu, dostawcy mediów technicznych, reprezentanci mieszkańców i organizacji pozarządowych, urzędu pracy czy instytucji edukacyjnych.

 

Celem takiego spotkania jest poznanie opinii poszczególnych grup interesariuszy na temat współpracy gminy ze społecznością i biznesem oraz spełniania przez nią standardów programu i wymogów certyfikacji tematycznej.

Laureatów poznamy jesienią

Decyzję o przyznaniu godła „Przyjazna Polska” poszczególnym gminom podejmie na podstawie oceny ankiet i wyników audytu Kapituła Programu. Laureaci zostaną ogłoszeni jesienią podczas uroczystej gali w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz centralnych, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów. W ubiegłorocznej, I edycji Programu nagrody osobiście wręczył Laureatom Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

Organizatorem Programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Szczegóły na www.przyjaznapolska.pl

(piw)

 

Powiązane artykuły