Kategorie

Kapituła Kategorie Do pobrania Zaproszenie

 

 

Laureatów Kapituła Konkursu wybierze spośród zgłoszonego do udziału grona przedsiębiorców z regionu dolnośląskiego, w następujących kategoriach:

Mikro Firma do pobrania

O wyróżnienie w kategorii Mikro Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1. Sytuacja finansowa firmy; 2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług; 3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki; 4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Mała Firma do pobrania

O wyróżnienie w kategorii Mała Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 10 do 49 pracowników. Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1. Sytuacja finansowa firmy; 2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług; 3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki; 4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Średnia Firma do pobrania

O wyróżnienie w kategorii Średnia Firma mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie w przedziale od 50 do 249 pracowników. Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1.Sytuacja finansowa firmy; 2. Realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług; 3. Pozycja na rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki; 4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Biznes Odpowiedzialny Społecznie do pobrania

O wyróżnienie w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością województwa dolnośląskiego poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej. Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1. Inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy; 2. Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników; 3. Etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami; 4. Działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

 

Samorząd Przyjazny Biznesowi do pobrania

Wyróżnienie w tej kategorii otrzyma samorząd, który w swojej działalności realizuje cele związane ze wspieraniem przedsiębiorców, likwidowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz powołuje instytucje, organizuje wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości. Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1. Strategia rozwoju samorządu w kontekście wspierania przedsiębiorczości; 2. Warunki stwarzane przedsiębiorcom planującym inwestycje w regionie; 3. Realizowane inicjatywy, projekty, konferencje nakierowane na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości; 4. Przeznaczone środki własne oraz pozyskane zewnętrzne finansowanie na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości.

 

Pierwszy Biznes do pobrania

Celem tej kategorii jest wyłonienie podmiotu, który wdraża najbardziej oryginalny pomysł na biznes, który wyróżnia go spośród konkurencji i tym samym ma ogromne szanse na powodzenie. O wyróżnienie w kategorii Pierwszy Biznes mogą ubiegać się podmioty / przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą w 2014 r. Ocena kandydatów w skali 0-5 pkt. będzie dokonywana w ramach następujących kryteriów: 1. Pomysł na biznes w kontekście szans powodzenia; 2. Realizowane inwestycje; 3. Plany rozwojowe; 4. Innowacyjność oraz konkurencyjność na rynku.

 

 

Kontakt

Informacja o plebiscycie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

tel. +48 74 644 70 80 

Limanowskiego 15 

tel. kom.: 603 606 070, 667 364 114 

58-300 Wałbrzych 

e-mail: gwiazdy@frw.pl 


ORGANIZATORZY:

frw

 

 

 


WSPÓŁORGANIZATORZY:

invest-park


PATRONI:

ministerstwomarszalekwojewodaprezednet-walbrzycha

 

 


MECENASI:

bgk victoria grupa-jsw PARP-75PENTAIR-75BGK_75


SPONSORZY:

coal-holdingmarchewka

eurolider


PARTNERZY:

kancelaria darr pracodawcy-dolnoslascy dworzyskostara-kopalania walbrzych     weinland szczawno-jedlina-logo-malemakroP&P-Project-75Log-BRP-75


Kontakt

Informacja o plebiscycie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

tel. +48 74 644 70 80 

Limanowskiego 15 

tel. kom.: 603 606 070, 667 364 114 

58-300 Wałbrzych 

e-mail: gwiazdy@frw.pl