Koalicja dolnośląskich pracodawców robi bilans

Minął rok funkcjonowania Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska.

Jej przedstawiciele spotkali się, aby wspólnie dokonać bilansu pierwszego okresu.

Koalicja Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska jest pierwszą tego typu regionalną inicjatywą w Polsce. Stworzyli ją reprezentanci związków pracodawców działających w województwie: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Loża Dolnośląska Business Centre Club, Sudecki Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Związek Pracodawców Polska Miedź. Członkowie koalicji przy jej zakładaniu zadeklarowali tworzenie płaszczyzny współpracy środowiska pracodawców, integrację ich potencjału organizacyjnego i przede wszystkim prowadzenia jednolitych działań wobec rządu i samorządu.

– Liczba odbytych spotkań, ustaleń, wspólnych stanowisk pokazuje, że autonomicznie działające organizacje pracodawców, czasami o różnych poglądach, potrafią jednak działać wspólnie dla dobra regionu Dolnego Śląska i dialogu społecznego – mówi Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, związku regionalnego pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Roczny dorobek Koalicji został podsumowany na spotkaniu Koalicji z udziałem Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza oraz Wicewojewody Dolnośląskiego Joanny Bronowickiej. Zebrania docenili działalność dotychczasowego koordynatora i jednocześnie inicjatora koalicji, Michała Kuszyka. Na jego następcę jednogłośnie wybrany został Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.

– Warte zauważenia jest to, że Koalicja działa bez żadnej sformalizowanej struktury i tym bardziej należy docenić zaangażowanie Michała Kuszyka, który koordynując działania naszej grupy, przekazywał nam cenną wiedzę i doświadczenie – dodaje Artur Mazurkiewicz.

(Mirka)

Powiązane artykuły