Bezpłatna konferencja – Głos Biznesu 2018

Silna konkurencja na rynku oraz zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymuszają na pracodawcach dostosowania się do aktualnych realiów inwestycyjnych oraz otoczenia regulacyjnego.

Kluczowym jest zarządzanie polityką podatkową – system podzielonej płatności może wpłynąć znacząco na płynność finansową przedsiębiorcy, wprowadzi możliwość zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wymusi dostosowanie systemów księgowo – rozliczeniowych w firmach.

Równie ważne jest prowadzenie skutecznej polityki HR na trudnym rynku pracy (m.in. wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie regulacji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian 2018/2019 – zatrudnianie cudzoziemców, pracownicze plany kapitałowe).

W programie m.in.:

 • prezentacja aktualnej agendy gospodarczej i biznesowej, dyskusja z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli firm
 • dwa interaktywne warsztaty, na których eksperci szczegółowo omówią tematykę aktualnych zmian w prawie pracy oraz dotyczącą zarządzania polityką podatkową i finansową firmy.

Program:

09:30 – 10:00 – Rejestracja, kawa powitalna

10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji: Artur Mazurkiewicz, Prezes, Dolnośląscy Pracodawcy

10:15 – 10:30 – Wprowadzenie | Perspektywy gospodarcze dla Polski i wyzwania dla biznesu w regionie: Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan

10:30 – 11:45 – Debata | Perspektywy dla przedsiębiorców inwestycje sektora prywatnego wyzwania rynku pracy uwarunkowania regulacyjne podatki i finansowanie. Komentarze biznesu, Q&A

11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 – Warsztaty i konsultacje

warsztat 1  – Rynek Pracy i Pracownicze Programy Kapitałowe. Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan, Agnieszka Łukawska, Dyrektor ds. programów emerytalnych, Skarbiec TFI S.A.

 • zatrudnianie cudzoziemców
 • PPK czy PPE – porównanie dopuszczalnych rozwiązań
 • rola pracodawcy przy tworzeniu PPE / PPK
 • obowiązki pracodawcy prowadzącego PPE / PPK
 • koszty obciążające pracodawcę
 • co warto wziąć pod uwagę wybierając instytucję finansową prowadzącą PPE / PPK

warsztat 2 – Mechanizm płatności podatku VAT, Piotr Żurowski, Partner w KPMG w Polsce

 • koncepcja mechanizmu oraz omówienie przepisów
 • problemy praktyczne związane płatnościami i korzystaniem z rachunku VAT
 • dobrowolności stosowania tego narzędzia, terminy i podstawy zwolnienia środków z konta VAT
 • sposoby zapłaty podatku i zobowiązań z konta VAT oraz korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem podzielonej płatności

14:00 – 15:00 – Poczęstunek, networking

Powiązane artykuły