Mała obwodnica Świdnicy przejezdna

Nową obwodnicą kierowcy pojadą do Wrocławia i Strzegomia.

Obwodnica Świdnicy połączyła drogę krajową nr 35 (Wrocław-Wałbrzych) w Słotwinie z drogą wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia oraz z łącznikiem Świdnicy z autostradą A-4, poprzez rondo Solidarności. Budowa Obwodnicy wyprowadziła tranzyt ciężarowy poza granice Świdnicy i upłynniła lokalny ruch miejski.

Świdnica dotychczas nie posiadała obwodnicy, a ruch samochodowy przebiegał ważnymi drogami: wojewódzką nr 382 i krajową nr 35 przez centrum miasta. Przejazd pojazdów po ulicach, których parametry nie są wystarczające dla dużego natężenia ruchu, powodował nie tylko uciążliwość, ale i zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Brak płynności ruchu, ograniczenia prędkości, liczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, duża liczba punktów kolizyjnych, a także hałas, nadmierne drgania i wzrost ilości spalin, szczególnie dotyczący pojazdów ciężarowych, wpływał negatywnie na jakość życia i warunki komunikacji w mieście.

Celem budowy obwodnicy Świdnicy było unowocześnienie infrastruktury drogowej na terenie miasta, przede wszystkim poprzez usprawnienie połączenia sieci dróg wojewódzkich z krajowymi, dzięki czemu poprawiła się dostępność komunikacyjna regionu świdnicko-wałbrzyskiego z pozostałymi obszarami Dolnego Śląska.

Obwodnica Świdnicy jest trasą dwujezdniową, o klasie drogi G (Głównej). Liczy ok. 3,2 km długości, jej koszt, to ok. 34 mln zł, z czego ok. 15 mln zł, to środki pochodzące z dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Parametry obwodnicy Świdnicy

  • prędkość projektowa – 70 km/h,
  • szerokość jezdni – 8,0 m,
  • szerokość pasa – 3,5 m,
  • szerokość pobocza – 2,0 m,
  • maksymalne obciążenie nawierzchni – 115 kN,

(JuAn)

Powiązane artykuły