Konferencja dla przedsiębiorców

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. zapraszają na szkolenie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało regulacje prawne, których celem jest zwiększenie skuteczności pociągania do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Według założeń projektu ustawy podmiot zbiorowy poniesie również odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby fizyczne, pozostające z podmiotem w określonej relacji (np. pracownicy, pełnomocnicy). Konferencja odbędzie już niebawem 25 marca w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-PARK, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój (sala A001, parter ).

PROGRAM SZKOLENIA:

 • 9:45-10:00 – Rejestracja uczestników
 • 10:00-11:00 Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektu ustawy 11:00-11:15 Przerwa
 • 11:15-12:30 Przebieg postępowania oraz kary i środki orzekane wobec podmiotów zbiorowych
 • 12:30-12:45 Przerwa
 • 12:45-14:00 Jak skutecznie wdrożyć instytucje przewidziane w projekcie ustawy oraz wykazać należytą staranność w danych okolicznościach?Wprowadzono również koncepcję tzw. winy anonimowej, na mocy której podmiot zbiorowy poniesienie odpowiedzialność, jeśli czyn został popełniony w związku z jego postępowaniem, nawet wtedy, gdy nie ustalono sprawcy. Mając na uwadze szereg instrumentów prawnych wprowadzonych do projektu przedmiotowej ustawy, można przewidywać, że zwiększy się liczba postępowań, w których to spółki będą musiały bronić swoich interesów w celu uniknięcia lub złagodzenia odpowiedzialności. Podmiot zbiorowy będzie mógł uniknąć odpowiedzialności w przypadku dochowania należytej staranności w wyborze, nadzorze oraz w przypadku wprowadzenia odpowiednich, efektywnych mechanizmów w organizacji.

Organizator szkolenia rekomenduje zatem, aby już dzisiaj rozważyli Państwo wdrożenie wewnętrznych procedur, które mogą w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko poniesienia przez podmiot zbiorowy odpowiedzialności. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewiduje, m.in.:

 •  Szerszy katalog przestępstw
 • Brak konieczności uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 •  Obowiązek opracowania i wdrożenia procedury wyjaśniania wątpliwości i usunięcia stwierdzonych w ramach tego postępowania nieprawidłowości lub naruszeń
 •  Szeroki katalog kar i środków (m.in. kara pieniężna, rozwiązanie podmiotu zbiorowego)
 •  Ochronę sygnalistów
 • Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII ORGANIZACYJNYCH SZKOLENIA:

 • REKRUTACJA – Zgłoszenia (Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy, tel., email) prosimy przesyłać na adres marcelina.palonek@dp.org.pl do dnia 21.03.2019 r.

Więcej informacji pod numerem: 74 64 80 534, tel. kom. 887 930 500 UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

 • CENA- 200 zł netto (dla pierwszych 2 os. z firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach – szkolenie bezpłatne). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • PROWADZĄCY –  Jakub Broński. Adwokat w dziale spraw karnych gospodarczych i karnoskarbowych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, w tym w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej podmiotów zbiorowych. Arkadiusz Szajna – Prawnik w dziale spraw karnych, specjalista w zakresie wdrażania mechanizmów antykorupcyjnych w przedsiębiorstwach oraz zapewniania zgodnego z prawem ich działania. Wieloletni wykładowca akademicki, doktorant w zakresie prawa karnegoi kryminalistyki. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych oraz specjalista z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych) PT.

AnPl

Powiązane artykuły