Rozmawiali o potencjale uczniów

28 marca w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy odbyła się międzynarodowa konferencja „Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym – słowo o potencjale”. Udział w niej wzięli nauczyciele oraz doradcy zawodowi z Polski i Czech. Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać ciekawych paneli, ale również wziąć udział w warsztatach.

Po uroczystym rozpoczęciu i powitaniu gości oraz prelegentów przez Dyrekcję SP nr 6 w Świdnicy oraz Wice Prezydenta Świdnicy Szymona Chojnowskiego, swój panel rozpoczęły Panie Małgorzata Kazubska oraz Klaudia Stano z Fundacji Katalyst Education. Uczestnikom konferencji zaprezentowane zostało narzędzie dla doradców o potencjale, jakim jest Mapa Karier. To darmowe, interaktywne narzędzie do prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Pomaga w wybraniu ścieżki kariery i odkryć setki ciekawych zawodów oraz informacji na temat wielkości rynku pracy, czasu nauki i wysokości zarobków. Prezentuje również pomysły na lekcje w szkole, ułatwiające uczniom podjęcie przemyślanych wyborów zawodowych.

W kolejnej części Anna Skrzypacz Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospdoarczego Urzędu Miasta w Świdnicy zaprezentowała program oraz potencjał, jaki tkwi w programach „Razem dla biznesu” i „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. To program skierowany do uczniów trzecich klas gimnazjalnych. Obejmuje takie działania jak warsztaty ekonomiczne zakończone cieszącą się popularnością grą ekonomiczną, warsztaty z doradztwa zawodowego, wizyty w firmach realizowane w formie wycieczek, w trakcie których uczniowie poznają zakłady pracy, firmy od środka, ich pracowników i mogą zapoznać się z charakterem danej pracy. W działaniach tych aktywnie uczestniczą świdnickie firmy biorące udział w obu ww. projektach.

Ponieważ konferencja miała charakter warsztatowy, po panelach uczestnicy zostali podzieleni na grupy i mogli popracować nad takimi tematami jak: praca na zasobach ucznia, rekrutacja i HR od kuchni – vademecum dla doradcy,narzędziownik doradcy zawodowego, błędy poznawcze, czyli jak poprawić komunikację, aby zostać zrozumianym, gry strategiczne – nowoczesne narzędzia w poradnictwie zawodowym, badania społeczne prowadzone przez młodzież a ich potencjał jako przyszłych uczestników rynku pracy, mapa karier – program z potencjałem i psychologia motywacji.

Spotkanie zwieńczyło podsumowanie konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa i podziękowanie dla Dyrekcji, trenerów, nauczycieli. Wszystkich którzy pracują na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w całym regionie pogranicza. Inwestycje w przedsiębiorczą młodzież to najlepszy gwarant rozwoju gospodarczego miast realizujących projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”.

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

AnPl

Powiązane artykuły