Startuje Atom dla Nauki

Studenci, samorządy i koła naukowe mogą wziąć udział w konkursach zorganizowanych w ramach drugiej edycji programu „Atom Dla Nauki”.

Zgłoszenia w programie promującym wiedzę o energetyce jądrowej w środowisku akademickim są przyjmowane do 31 maja.

Inicjatorem projekt jest spółka PGE EJ 1, która jest odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrownii jądrowej. W rywalizacji udział mogą wziąć studenci wszystkich kierunków – technicznych, społecznych, przyrodniczych, czy medycznych.

Celem rywalizacji indywidualnej jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań związanego z energetyką jądrową zadania problemowego, w jednej z ośmiu kategorii: socjologii, komunikacji społecznej, politologii, ekonomii, turystyce i inwestycjach samorządowych, prawie lub medycynie i radiobiologii.

Komisja, w skład której wejdą pracownicy akademiccy i praktycy z zakresu wszystkich konkursowych dyscyplin, nagrodzi autorów trzech najlepszych prac w każdej z kategorii.

Do wygrania jest wyjazd studyjny do jednej z elektrowni jądrowych. Pozostałe miejsca na podium nagrodzone zostaną atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2015 r. Regulamin, formularz zgłoszeniowy i listę zadań konkursowych można znaleźć u organizatora.

Równolegle do konkursu indywidualnego rusza konkurs dla organizacji studenckich. Tutaj zadanie polega na zaprojektowaniu kampanii propagującej wśród studentów wiedzę na temat energetyki jądrowej oraz program „Atom dla Nauki”.

Uczestnicy mają przygotować strategię, a także ramowy harmonogram i kosztorys zaproponowanych działań. W ocenie zgłoszeń komisja będzie brała pod uwagę kreatywność pomysłów, ich potencjał realizacyjny, efektywność kosztową, planowane narzędzia i kanały komunikacji, a także zasięg.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają granty finansowe na działalność swojej organizacji oraz środki na realizację zwycięskiej kampanii w przyszłorocznej edycji programu „Atom dla Nauki”.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin, a także przykładowy brief, na podstawie którego należy opracować strategię kampanii, znajdują się na stronie organizatora.  Uczestnicy mogą przesyłać swoje pomysły do 31 maja 2015 roku.

Powiązane artykuły